Menu

Promotie Bart van Egmond

Bart van Egmond

Bart van Egmond

Op 3 juni 2015 promoveert Bart van Egmond aan de Theologische Universiteit Kampen op een proefschrift over de betekenis van Gods oordeel voor de redding van de mens in het vroege denken van Augustinus van Hippo (354-431). 

In de moderniteit zijn veel christenen Gods barmhartigheid en Gods (straffende) gerechtigheid als tegenstellingen gaan ervaren. Hoe valt zijn liefde bijvoorbeeld te rijmen met de opdracht hele volken uit te roeien? Wat heeft zijn liefde te maken met de dood van zijn Zoon aan het kruis? Hoe verhoudt Hij zich tot mensen in hun lijden? Hoewel deze vragen gesteld worden in een nieuwe cultuurhistorische context, zijn ze niet nieuw. In zijn proefschrift onderzoekt Bart van Egmond hoe bisschop Augustinus van Hippo in de vierde eeuw n.Chr. met deze vragen worstelde. Augustinus deed dat in gesprek met Manichese christenen en filosofische stromingen van zijn tijd. Zijn denken hierover ontwikkelde zich in de eerste tien jaar van zijn theologisch schrijverschap.

Eén van de uitkomsten van het proefschrift is dat, in tegenstelling tot wat veel onderzoekers stellen, straf en dwang vanaf het begin een belangrijke plaats innemen in Augustinus’ visie op Gods heilspedagogie. Daarin deelt hij de pedagogische visie op het lijden van bijvoorbeeld de Stoa en de Neoplatonisten. Tegelijk legt Augustinus steeds meer nadruk op de betekenis van de straf die Christus droeg voor de verlossing van de mens. De troost onder de straffen die wij lijden is niet primair hun pedagogische betekenis, maar het feit dat Christus onze dood gedragen heeft, en daarmee de gelovigen verlost heeft van de rechtsclaim van het kwaad.

Bart van Egmond studeerde aan de Theologische Universiteit Kampen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is als assistent in opleiding verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.

Het proefschrift heeft als titel Merciful Severity. Augustine of Hippo’s Early Thought on the Redemptive Function of Divine Judgment. De plechtigheid vindt DV plaats op 3 juni 2015 om 15.00 uur in de Lemkerzaal, Broederstraat 16 te Kampen. Promotoren zijn prof. dr. B. Kamphuis (TU Kampen) en prof. dr. Mathijs Lamberigts (KU Leuven). Copromotoren zijn prof. dr. E.A. de Boer (TU Kampen) en dr. A. Dupont (KU Leuven).

Op 4 juni wordt naar aanleiding van de promotie een symposium gehouden over lijden, straf en zonde in historisch, Bijbels, systematisch en pastoraal perspectief onder de titel ‘Is Augustinus onder de vrienden van Job?’ Sprekers zijn drs. John Arblaster, prof. dr. Erik de Boer, Egbert Brink Th.D., dr. Anthony Dupont, drs. Bart van Egmond, prof. dr. Barend Kamphuis en Léon van Ommen Ph.D. Dagvoorzitter is prof. dr. Mathijs Lamberigts. www.tukampen.nl/augustinus.
TUKampen