Menu

Kerken zijn publicatie ANBI vereist

Zoals wellicht bekend zijn aan instellingen met een ANBI-erkenning strengere eisen gesteld. Per 1 januari 2016 gelden deze ook voor kerken en diaconieën! Om je ANBI-status te behouden dien je als kerk én diaconie daarom in 2015 al actie te ondernemen, want vanaf 2016 moeten ook kerken aan de zogenaamde ‘informatieplicht’ voldoen.

Onderstaand bericht geldt voor GKv diaconieën. Informatie over de werkwijze binnen de NGK volgt z.s.m. Alle (GKv) kerken ontvangen binnenkort een deels ingevulde format van Steunpunt Kerkenwerk met het verzoek om deze verder aan te vullen. Het volledig ingevulde document wordt vervolgens via de website www.gkv.nl per plaatselijke kerk toegankelijk gemaakt.

Diaconale baten en lasten
Omdat ook de inkomsten en uitgaven van elke diaconie gepubliceerd moeten worden, trekt het Diaconaal Steunpunt hierin samen op met Steunpunt Kerkenwerk. De komende maand ontvangt elke GKv diaconie een excelsheet die moet worden ingevuld. Steunpunt Kerkenwerk zal vervolgens samen met het Diaconaal Steunpunt alle ontvangen gegevens verwerken en publiceren via www.gkv.nl. Met deze werkwijze maken we het voor kerken en diaconieën voldoen aan de ‘informatieplicht’ zo eenvoudig mogelijk.

Let op: Het aanleveren van de gegevens is verplicht en noodzakelijk voor het gebruik van de ANBI status. 

Meer informatie
Een meer uitvoerige uitleg van Deputaten Financiën en Beheer tref je hier aan.
Op de website van Steunpunt Kerkenwerk staat meer informatie over ANBI