Menu

Reflecties op BBK-reis naar Zuid-Korea

“Zo blijven dan exegese, hermeneutiek en vroomheid. De meeste van deze is de vroomheid.”
Door Simon van der Lugt.

Met Bijbelteksten en hermeneutiek gaan we elkaar niet vinden. Het gaat om vroomheid zoals we die kennen uit de traditie en de wereldwijde kerkgemeenschap. Woorden van deze strekking noteerden wij bij een gesprekspartner in Zuid-Korea. Op bezoek bij verschillende presbyteriaanse en gereformeerde kerken in dat land gaat ons gesprek als deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken over de besluiten van de generale synode in 2017. Net als elders hebben deze in Zuid-Korea de kerken geschokt. Nu wij er als vertegenwoordigers van de gereformeerd-vrijgemaakte kerken zijn, is er alle gelegenheid voor uitleg en discussie.

Lees het artikel ‘Reflecties op een BBK-reis naar Zuid-Korea’ verder op www.bbk.gkv.nl


Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) zorgen voor de contacten met kerken wereldwijd waarmee de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) een relatie hebben als zusterkerk of kerkelijk contact.