Menu

Refo500 gaat nog vier jaar door

“Het platform Refo500 gaat de komende jaren door. Dat heeft directeur Herman Selderhuis bevestigd”, laat het Nederlands Dagblad van 13 oktober 2017 weten in een gratis artikel:

Refo500 werd in 2010 opgericht met het oog op de viering van het vijfhonderdjarig jubileum van de Reformatie, dit jaar. Bij de start deden tien organisaties mee, inmiddels zijn dat er 160. Niet alleen uit Nederland, er is een groot netwerk ontstaan van organisaties uit landen die op een of andere manier in relatie staan tot de Reformatie. Dat gaat van Kenia tot aan Zuid-Afrika en de Scandinavische landen.

Het was de bedoeling dat het platform in 2017 zou worden opgeheven. ‘Van met name de partners in het buitenland kwam het verzoek om door te gaan. Er is in recordtijd een unieke structuur neergezet. Het zou jammer zijn als die verloren gaat. We hebben daarom voor vier jaar bijgetekend’, aldus Selderhuis, kerkhistoricus en hoogleraar aan de christelijk-gereformeerde Theologische Universiteit in Apeldoorn.

Selderhuis erkent dat het bijna afgelopen Reformatiejaar in Nederland vooral een ‘binnenkerkelijk feestje’ was. Vooral christenen gingen naar de talloze lezingen, symposia, debatten en tentoonstellingen die met het oog op de Reformatieherdenkingen werden georganiseerd. En zij waren het die met name een van de vele Lutherboeken aanschaften.

Refo500 ziet het daarom als haar toekomstige missie om ook niet-christenen te interesseren voor actuele thema’s waarover in het tijdperk van de Reformatie diep is nagedacht. Als voorbeeld noemt Selderhuis het onderwijs, dat tegenwoordig onder grote druk staat. De reformatoren hebben daar destijds diep over nagedacht.

Selderhuis kijkt tevreden terug op het verloop van het Reformatiejaar. ‘Het kwam langzaam op gang, maar in de loop van het jaar kwam de vaart er goed in, zeker na de zomervakantie. Voor mij en veel collega’s geldt dat wij tot ver na 31 oktober elke avond op pad zijn, in heel Europa. Het gaat gewoon door.’

eigen koers
Verantwoordelijk voor de kerkelijke viering van vijfhonderd jaar Reformatie is de Protestantse Kerk in Nederland. Al in een vroeg stadium besloot de grootste protestantse kerk in Nederland een eigen koers te voeren, zegt Selderhuis. Hij vindt het jammer dat de viering, in het bijzijn van de koning, geen gezamenlijk project is geworden van de protestantse kerken. ‘Het zou het mooi geweest zijn als de kerken van de Reformatie tot een gezamenlijke viering waren gekomen. Dat zou een positief signaal zijn geweest als de Protestantse Kerk had gezegd: we doen het samen.’

Synodevoorzitter Karin van den Broeke van de Protestantse Kerk spreekt tegen dat haar kerk wat betreft de viering een eigenzinnige koers is gaan varen. Al in een vroeg stadium is er volgens haar overleg geweest met protestantse partnerkerken. ‘Zij gaven aan dat wij het voortouw moesten nemen voor een ambtelijke viering. Op dit punt gaf een praktische reden de doorslag. Als we een gezamenlijke viering hadden gewild die door alle protestantse kerken zou worden gedragen, hadden we vele jaren eerder met de organisatie moeten beginnen.’ Er was tijd genoeg, reageert Selderhuis. ’In 2014 riepen we alle kerken bij elkaar. De PKN gaf aan een eigen herdenking te houden. Al in 2010 hadden ze de Dom gereserveerd voor de viering.’
Bron: Nederlands Dagblad – Gerald Bruins.