Menu

Regelmatig kerkganger door Kerkproeverij

Naar schatting 1500 mensen zijn door de eerste editie van het missionaire en interkerkelijke project Kerkproeverij een regelmatig kerkganger geworden. Dat zegt algemeen secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken op basis van onderzoek onder de 450 kerken die vorig jaar september deelnamen aan de eerste editie. Hij deelde de resultaten op een vrijdag in Hilversum gehouden inspiratiedag voor het tweede Kerkproeverij-weekeinde op 15 en 16 september. Het gaat er bij dit missionaire project om dat kerken en kerkgangers buitenstaanders actief uitnodigen voor de kerkdienst. Het idee gaat terug op de sinds 2004 in Engeland gehouden Back to Church-zondag.

In Nederland hebben 25.000 kerkgangers een of meerdere kennissen, vrienden, collega’s of buren uitgenodigd voor deze dienst. Zo’n 8500 mensen, een derde, zijn op die uitnodiging ingegaan. ‘Zij hebben hun beeld van de kerk geactualiseerd.’

Van hen blijft zo’n 15 procent regelmatig komen, blijkt uit Engels onderzoek. Dat leidt tot het getal 1500. ‘Hoe kleiner de gemeente of de parochie, hoe beter het uitnodigen werkt’, zegt Van der Kamp op basis van de resultaten. Daar wordt blijkbaar meer urgentie gevoeld, vermoedt hij. Buitenstaanders die wel zijn uitgenodigd maar niet gekomen, hebben toch aandacht gehad, vindt hij.

Van de kerkgangers die uitnodigen, is de hoofdmoot tussen de 41 en 65 jaar. Van de gehele groep heeft 17 procent tussen de vijfentwintig en vijftig gasten uitgenodigd. Van hen die nodigden, gaf 60 procent het Kerkproeverij-rapport een acht of hoger. Nog eens 38 procent gaf een voldoende.

Bron: Nederlands Dagblad
Meer informatie, incl. inleiding prof. dr. Stefan Paas: www.raadvankerken.nl