Menu

Samenwerking GKv Stadskanaal en Hervormde Gemeente.

De kerkenraad van de Gereformeerd Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal laat weten dat de classis Stadskanaal in haar vergadering van 8 mei akkoord is gegaan met verdere samenwerking met de Oosterkadekerk (formeel Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal). Na meerdere jaren van samenwerking (in combinatie met de CGK Het Lichtbaken) heeft de kerkenraad Stadskanaal de volgende stappen gezet:

a)    Meermalen met de eigen gemeente over dit onderwerp gesproken op gemeente avonden en in huisbezoeken.

b)    Deputaten Kerkelijke Eenheid om advies gevraagd. Zij hebben in februari 2014 een positief advies gegeven.

c)    Als kerkenraad een precieze vraagstelling geformuleerd ten aanzien van kanselruil en gezamenlijke diensten: het gaat allereerst om de predikant van de Oosterkadekerk en eventueel een predikant van ‘hervormde huize’ waarbij expliciete binding aan schrift en belijdenis duidelijk moet zijn.

d)    De classis om toestemming gevraagd voor verdere samenwerking met de Oosterkadekerk.

Een en ander in overeenstemming met de regelingen omtrent samenwerking met gemeentes waar nog geen landelijke overeenstemming mee bereikt is.

Wij realiseren ons dat dit voor veel broeders en zusters een opmerkelijke stap is. De Oosterkadekerk is verbonden aan de PKN, maar heeft een eigen beleidslijn. Dat gaf ons vertrouwen om – in gelijktijdige relatie met de CGK alhier – terug te grijpen op de acta van afscheiding en wederkeer en te kijken naar de toekomst. De bede van Jezus (Joh 17) is wat ons motiveert. Tot die ene dag.

Dan zullen wij met alle heil’gen saam
in ‘t morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

Namens de Raad van Gereformeerde Kerk te Stadskanaal
Scriba H.M. Holwerda
scriba@gkvdekandelaar.nl