U zocht naar 'belijdenissen'

30 maart 2020
Formulieren en belijdenissen

Formulieren als pdf: Doopformulier 1 Doopformulier 2 Doopformulier 3 Doopformulier voor volwassenen Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis Avondmaalsformulier 1 Avondmaalsformulier 2 Avondmaalsformulier 3 Avondmaalsformulier 4 Avondmaalsformulier 5 Huwelijksformulier Huwelijksformulier ‘In eerbied en vrolijkheid’ Bevestiging dienaren van het woord Bevestiging ouderlingen en diakenen Bindingsformulier voor ambtsdragers Tuchtformulier  Formulieren als worddocument: Doopformulier 1 Doopformulier 2 Doopformulier 3 […]

18 maart 2020
Belijdenissen

In overeenstemming met Gods Woord, de Bijbel, worden in de belijdenisgeschriften essentiële standpunten voor leer en leven uitgewerkt en verwoord. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben in totaal zes van die belijdenissen een bepaald gezag. We hebben afgesproken dat wat mensen in en namens onze kerk zeggen, moet passen bij deze belijdenissen. Samen met talloze […]

25 maart 2020
B. De ambten en overige diensten

B6 de ambten B6.1 De kerken kennen de ambten van predikant, ouderling en diaken. B6.2 De gemeente ontvangt haar ambtsdragers van Christus. B6.3 Voor het vervullen van de ambten is een wettige roeping nodig. B6.4 De kerkenraad bepaalt in de plaatselijke regelingen voor de roeping van ambtsdragers of de onderscheiden ambten alleen door mannen dan […]

11 maart 2020
Visie

Verbondenheid Leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn door het geloof verbonden met elkaar en met God. God geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in […]

03 maart 2020
Gereformeerd

Geschiedenis Wat is gereformeerd? Visie Belijdenissen Formulieren