U zocht naar 'synode'

Nieuws & opinie 19 mei 2022
Synode van Zoetermeer 2022

D.V. op zaterdag 8 oktober a.s. zal in Zoetermeer de gezamenlijke gs/lv geopend worden. Formeel zijn het nog twee organen, vanuit de NGK en de GKv, maar in de praktijk wordt er voor het overgrote deel gezamenlijk vergaderd en besloten, meer nog dan tijdens de vorige gs/lv. Ook deze keer worden alle relevante stukken als […]

Nieuws & opinie 02 september 2021
Synode/landelijke vergadering buigt zich over concept kerkorde

Over de kerkorde die op tafel ligt is op de website van de Regiegroep Hereniging te lezen: De nieuwe kerkorde is iets uitgebreider dan het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) van de NGK en beduidend korter dan de Kerkorde van de GKv die in 2014 tot stand kwam. Zeker vergeleken met andere kerkordes in binnen- […]

Nieuws & opinie 28 april 2021
Synode van Goes publiceert Acta

Klik hier om de Acta te downloaden.  

Nieuws & opinie 02 februari 2021
Impressie synode/landelijke vergadering: digitale folder

Neem er zelf kennis van en verspreid de folder naar eigen inzicht. Plaats hem bijvoorbeeld op de website van je kerk, attendeer je vrienden erop of klik op de delen-link om hem via mail of social media te verspreiden.   GKV NGK

Nieuws & opinie 17 december 2020
LV/synode klaar met het reguliere werk

Op 12 december werd gesproken over de Theologische Universiteit en over het nieuw te vormen toerustingscentrum voor de kerken. Een verslag van de vergadering kunt u hier lezen. Na afloop van deze digitale vergadering is er een interview opgenomen, waarin de beide voorzitters terugblikken en vooruitkijken.    

Nieuws & opinie 13 november 2020
Video: toespraken gasten CGK, vGKN en PKN op de synode
Nieuws & opinie 15 oktober 2020
Synode en lv voorlopig stilgelegd

De moderamina hebben nu besloten om te gaan proberen met behulp van Microsoft Teams toch verder te gaan met het werk. Dat heeft heel wat voeten in de aarde, als je rekent dat je met alle afgevaardigden naar de synode en de landelijke vergadering in de buurt van de 70 deelnemers komt. Om dat allemaal […]

Bibliotheek Synode
Generale Synode Goes – 2020

Acta De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste […]

Bibliotheek Synode
Nationale Synode (mei 2019): verklaring van verbondenheid

Prof. dr. Barend Kamphuis vertelde in een eerder interview over zijn deelname aan de Stuurgroep van de Nationale Synode en over de Verklaring van verbondenheid, een idee van de Stuurgroep: “We hopen op 29 mei 2019 de herdenking van de Synode van Dordrecht te kunnen afsluiten met een Verklaring van verbondenheid tussen protestantse kerken en […]

Bibliotheek Synode
Ode aan de synode

November 2018 Het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (DKE) heeft Barend Kamphuis en Tiemen Dijkema geïnterviewd over de Nationale Synode en de opening van de herdenking van 400 jaar synode in Dordrecht op 10 november 2018. EEN ODE AAN DE SYNODE Op zaterdag 10 november 2018 vond de start plaats van de Ode aan de Synode; de […]

09 april 2020
Besluiten generale synode Ede (2014)

Administratieve ondersteuning Appelzaken Archief en documentatie Bededagen Betrekkingen buitenlandse kerken – BBK – bezwaren buitenlandse kerken Bijbelvertaling deel 1 / deel 2 Commissie van beroep Evangelie en moslims Financiën en Beheer Geestelijke verzorging militairen Generaal diaconaal deputaatschap GS11 Herziening Kerkorde Huwelijk en echtscheiding – relatie kerk en overheid Liturgie en kerkmuziek    –  (opmerkingen Assen-West) M/V in de […]

09 april 2020
Beleidsrapporten generale synode Ede (2014)

Op deze pagina vindt u de actuele beleidsrapporten van de deputaatschappen, zoals deze zijn aangeboden aan de generale synode van Ede 2014. Deputaten administratieve ondersteuning Deputaten appelzaken GS Deputaten archief en documentatie Deputaten betrekkingen buitenlandse kerken Aanvullend rapport deputaten betrekkingen buitenlandse kerken Deputaten Bijbelvertaling Classis Midden Holland inzake Bededagen Commissie van Beroep in predikantszaken Deputaten Evangelie en […]