Menu

Special over geloof, gevoel en ervaring

OnderWeg-mockup-nummer-20De jaarlijkse special van OnderWeg heeft als thema geloof, gevoel en ervaring. Bij iedereen die gelooft spelen gevoel en ervaring een rol in wat men gelooft (geloofsinhoud), hoe men gelooft (geloofsbeleving) en hoe men leeft vanuit het geloof (geloofskeuzes). Dit betreft zowel persoonlijke gevoelens en ervaringen, als collectieve gevoelens en ervaringen, zeg maar de cultuur of tijdgeest. In onze individualistische en postmoderne samenleving is het ‘ik’ meer dan voorheen de norm geworden bij alles wat we denken te weten en bij wat we voelen en vinden. Dit extra dikke nummer (96 pag.) benadert het thema vanuit zeer verschillende invalshoeken, met als doel om te verbinden, om bruggen te slaan tussen conflicterende visies en onderling gesprek en begrip te bevorderen. Het geheel is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: persoonlijke omgang met God; kerkdienst en spiritualiteit; godsbeeld; en ethische keuzes.

Vragen die aan de orde komen: welke rol spelen gevoel en ervaring op allerlei terreinen en niveaus van het geloof? En welke rol mogen ze daarin volgens de Bijbel spelen? Hoe verhouden menselijk gevoel en ervaring zich tot Gods openbaring, zijn Woord en het werk van zijn Geest?

Een kleine greep uit de meer dan 25 bijdragen.

  • Binne Roorda (68) en Geertje Oskam (32) zijn lid van dezelfde gemeente. Ze vinden eerbied in de kerkdienst heel belangrijk. Maar wat Geertje eerbiedig vindt, vindt Binne eigenlijk maar niets – en andersom.
  • ‘Wat is Bijbels?’ vraagt ds. Jan Mudde zich in het kader van het gesprek rond homoseksualiteit af. Prof. Theo Boer gaat op dezelfde vraag in, maar komt tot andere antwoorden.
  • Wie is God voor je? Welke gevoelens en gedachten heb je over Hem? Antwoorden op deze vragen laten iets zien van het godsbeeld van mensen. Tegelijk kunnen die antwoorden tegenstrijdig zijn.
  • Bijna 500 jaar geleden zette Luther de Reformatie in gang. Welke rol speelden gevoel en ervaring in het reformerend denken van deze kerkvader?
  • Wat moet je als je wel gelooft in God, maar Hem helemaal niet ervaart? Of als je zijn bestaan niet kunt rijmen met de rottigheid die je meemaakt of op het journaal ziet? Wat in ieder geval niet helpt, is het ontkennen van deze vragen, zegt ds. Bram Beute (GKv Kampen). ‘Laten we het er vooral over hebben.’

Het nummer leent zich goed om te gebruiken als voorstudiemateriaal voor bijvoorbeeld een verenigings- of gemeenteavond over dit thema. Extra nummers zijn te bestellen via administratie@onderwegonline.nl.