Menu

Sta stil bij de vluchteling

GaveGave vraagt christenen en kerken om zondag 20 september in een kerkdienst aandacht te geven aan de vluchteling. Omdat de Bijbel ons oproept gastvrij te zijn voor de vluchteling. Snel daarna organiseert Gave acties om aan de slag te gaan onder vluchtelingen. Zaterdag 26 september is er een landelijke toerustings- en informatiedag in Amersfoort.

Gave gelooft dat het juist nu belangrijk is om als christen stil te staan bij de vluchteling om vervolgens in actie te komen.

Met onderstaande tekst heeft Gave de kerken opgeroepen stil te staan bij de de vluchteling:

Het dode jongetje op het strand. Overvolle treinen boordevol vluchtelingen. Noodoplossingen en heftige discussies. De vluchtelingendrama’s zijn enorm geworden. Europees beleid voldoet niet meer. Beleidsmakers zoeken naar oplossingen, maar makkelijke oplossingen zijn er niet.

We weten dat God al die vluchtelingen kent. Geen traan die Hij niet heeft gezien, geen noodkreet die Hij niet heeft gehoord. Voor hem zijn het geen getallen, maar waardevolle mensen met elk hun eigen verhaal. Nood mag je raken. De Heere Jezus gaat ons daar in voor.

Daarom vragen we u om met ons op zondag 20 september in uw kerk stil te staan bij dit enorme probleem.

Stilstaan om ons te laten raken. Stilstaan om te bedenken waar het écht om gaat. Stilstaan om de vluchtelingen voor Gods aangezicht te brengen. Stilstaan om vervolgens in actie te komen en hen die vluchten te laten ervaren dat ze gezien en geliefd zijn.

Gave heeft eind deze week de volgende materialen beschikbaar via www.gave.nl om te gebruiken in een kerkdienst.

  • preektips
  • liturgiesuggesties
  • beamermateriaal
  • materiaal voor kinderwerk en (zondags-)school
  • collectepresentatie

Gave is gelieerd van het Noodhulpfonds voor vluchtelingen, een initiatief van Project 10 27 (het diaconale programma van de GZB), Verre Naasten, Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Stichting Hulp Oost-Europa.