Menu

Stille Week, Goede Week, Drie dagen van Pasen

Hoe zit het precies met de begrippen die je hoort rond de laatste week van de Veertigdagentijd (en de overgang naar Pasen)?

De laatste week van de Veertigdagentijd wordt Stille of Goede Week genoemd. Ook kun je tegenkomen Heilige Week of Grote Week. In deze week werd al in de oude kerk het lijdensevangelie gelezen uit alle vier de evangeliën: Matteüs op maandag, Marcus op dinsdag, Lucas op woensdag en Johannes op vrijdag. Dat lezen, zoals toen gebruikelijk op verhoogde toon en met meerdere stemmen, groeide uit tot de bekende passionen.

In de Stille of Goede Week ligt het accent op de donderdag tot en met de zondag. Die dagen worden de Drie dagen van Pasen genoemd, ook wel Triduum Sacrum
Drie dagen? Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag – dat zijn toch er vier? Inderdaad, maar de telling loopt iets anders: van de avond van donderdag tot en met de ochtend van de zondag.
Waar komt dit Triduum Sacrum vandaan? De oudste viering van Pasen vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, te beginnen bij het moment dat de zon ondergaat. Het was een nacht van waken. Bij het ochtendgloren breekt het licht door: de Heer is waarlijk opgestaan!
Deze viering ontwikkelde zich tot een reeks van drie dagen, elk met een eigen focus, maar samen een organisch proces richting Pasen:

• op de avond van Witte Donderdag: de voetwassing en het avondmaal. Witte Donderdag is daarmee de opmaat voor Goede Vrijdag. De donderdag is wit omdat de viering van Pasen is aangebroken;
• Goede Vrijdag: het kruis. Goede Vrijdag wordt ook wel Kruispasen genoemd;
• Stille Zaterdag: De Paaswake die uitloopt op de viering van de Opstanding.
En de zondag dan? Dat is de eerste zondag van de Paastijd, de periode van vijftig feestdagen. Het is weken lang Pasen, met zeven paaszondagen (waarvan de laatste de pinksterzondag is).

Vespers in de Stille Week
In de Stille Week dagelijks samenkomen, in stilte en bezinning? Dat kan met een dagelijkse vesper, aan het eind van de middag of het begin van de avond. In het project Leven naar het Koninkrijk is daarvoor een reeks van vijf vespers opgenomen. De dagthema’s:

-het koninkrijk: Anders dan gedacht
-het koninkrijk: Tegendraads
-het koninkrijk: Omdenken
-het koninkrijk: Dienen
– het koninkrijk: De route van het koninkrijk

Ook van eerdere jaren zijn de uitgewerkte vespers nog altijd verkrijgbaar:
• 2016: Volhouden! (bij Hebreeën)
• 2015: Een tuin bloeit rond het open graf
• 2014: Want er staat geschreven

Aanvragen