Menu

Stop de ebola-ramp

Stop EbolaRonduit schrijnend. Huilend strekt een peuter zijn handen uit. Maar zijn moeder mag hem niet meer aanraken. Ze is besmet en blijft achter in de kliniek. Ebola raakt miljoenen mensen, waaronder vele kinderen. Uw hulp en gebed zijn dringend nodig!

Ebola slaat in West-Afrika meedogenloos om zich heen. Inmiddels zijn ruim 14.000 mensen besmet. Van hen zijn er ruim 5.000 gestorven. En nog veel meer mensen lijden onder de gevolgen van dit virus. Velen hebben hun geliefden verloren. Weeskinderen hebben opvang nodig. Duizenden volwassenen zitten zonder werk en inkomen. De reguliere gezondheidszorg is ingeklapt. Hulpverleners zijn dag en nacht aan het werk.

“Jezus zag een menigte mensen en Hij werd met ontferming bewogen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen.” Mattheus 9:36a

We laten ze niet alleen
World Vision is onderdeel van de Samenwerkende Hulporganisaties, Giro555, en strijdt samen met de andere organisaties tegen de ebola-ramp. We geven voorlichting, zorgen voor veiligheidskleding, trainen gezondheidswerkers, geven medische middelen en ondersteunen kinderen en gezinnen. Om dit te kunnen realiseren, hebben we de hulp van kerken nodig. We laten de slachtoffers niet alleen in hun strijd tegen ebola! Helpt u als gemeente mee?

Wij kunnen niet zonder uw hulp!
– Wilt u bidden voor de slachtoffers, de achterblijvers, de kinderen en de wezen? En voor de hulpverleners die onder zware omstandigheden hun werk moeten doen?
– Wilt u als gemeente collecteren voor Giro555, zodat wij de ebola-ramp kunnen bestrijden?
– Wilt u indien mogelijk zaterdag 22 november om 12.00 uur de kerkklokken luiden om aandacht te vragen voor de slachtoffers?

Deze ramp moet stoppen! Helpt u mee? WorldVision-Logo

Met vriendelijke groet,
Fred Rietkerk Noodhulpcoördinator World Vision

www.giro555.nl
IBA: NL08 INGB 0000 0005 55