Menu

Studiedagen en cursussen – PEP

Een selectie uit het actuele aanbod van Permanente Educatie Predikanten, theologen en kerkelijk werkers:

75 jaar Vrijmaking Gereformeerde theologie stroomopwaarts – 31 oktober 2019 | NIEUW
Op 11 augustus 1944 las dr. Klaas Schilder de Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor. Tijdens een symposium op 31 oktober 2019 kijken we terug op het erfgoed en gedachtegoed van 75 jaar Vrijmaking. We zoomen in op de roerige context van de jaren ’40 en de betrokkenen in deze eerste tijd maar kijken op deze Hervormingsdag ook breder: Hebben kerken en christenen vandaag de dag baat bij (nieuwe) doordenking van theologische thema’s uit de vrijmakingstijd?

Sprekers: Erik de Boer, Theo van Staalduine, Dirk van Keulen, Leon van den Broeke, Koert van Bekkum, Marinus de Jong, Hans Burger, Ad van der Dussen, Peter van de Kamp, Dolf te Velde
Datum: 31 oktober 2019
Info en aanmelden: pepredikanten.nl/stroomopwaarts

Mij niet meer gezien – studiedag over kerkverlating | NIEUW
Kerkverlaters, we kennen ze allemaal. Maar wat is kerkverlating eigenlijk? Is het een proces dat zich in stilte afspeelt, hebben gemeenteleden er zicht op, of overkomt het lokale kerken een beetje? Wat zeggen recente onderzoeken over kerkverlating? En welk verhaal vertellen kerkverlaters zelf?

Sprekers: Hans Schaeffer, Bram de Muynck, Ronelle Sonnenberg, Marijn Vlasblom, Stefan Paas, Annemiek de Jonge
Datum: 15 november 2019
Info en aanmelden: pepredikanten.nl/kerkverlating

Herman Bavincks Gereformeerde Ethiek Internationale Conferentie – 19 en 20 september 2019 |  NIEUW
De Kamper theoloog Herman Bavinck (1854-1921) staat in Nederland, en sinds de vertaling in het Engels en verschillende andere talen ook wereldwijd, bekend om zijn Gereformeerde Dogmatiek (1e editie 1895-1901). Het uitgebreide manuscript van zijn nog niet gepubliceerde boek over Gereformeerde Ethiek werd een aantal jaren geleden gevonden in zijn archief. Tijdens een internationale conferentie op 19 en 20 september 2019 wordt de uitgave van dit tweede grootste werk van Bavinck gevierd.

Sprekers: Kees van der Kooi, James Eglinton, Wim van Vlastuin, John Bolt, Gerard den Hertog, Jessica Joustra, Hans Burger, Ernst Conradie, Henk van den Belt, Marcel Sarot, Gray Sutanto, Hillie van de Streek, Albert Gootjes, Ad de Bruijne
Data: 18, 19 & 20 september
Info en aanmelden: pepredikanten.nl/bavinck

Duurzaamheid voor Dominees – start 8 oktober 2019
Duurzaamheid is een “hot issue”. Het kabinet heeft hoge ambities, maar in politiek en maatschappij polariseert de discussie niet zelden. Ook christenen en kerken worden uitgedaagd zich grondig in dit thema te verdiepen, zich uit te spreken en in beweging te komen.

Als kerken en christenen staan we voor de uitdaging de bronnen van de traditie te bevragen en visie te ontwikkelen op onder andere klimaatverandering en een duurzame levensstijl. Voor veel predikanten en andere ‘kartrekkers’ in de kerk levert dat naast interessante ook spannende vragen op. Hoe radicaal kan, wil of durf je te zijn? En hoe verhoudt de kern van het evangelie zich eigenlijk tot het thema duurzaamheid? En als je dit onderwerp in de kerk aan de orde wilt stellen zonder verdeeldheid te zaaien, hoe pak je dit dan aan in een preek of gemeenteproject?
Deze cursus biedt naast theologische verdieping, inspiratie en inhoudelijke kennis ook concrete ideeën en praktische tools om werk te maken van duurzaamheid in de plaatselijke kerk.

Docenten: Hans Burger, Barend Kamphuis, Embert Messelink, Bert Roor, Jeroen Sytsma, Martine van Wolfswinkel
Data: 8 en 29 oktober, 12 november en 3 december 2019
Info en aanmelden: pepredikanten.nl/duurzaamheid

Preekfestival 2019 – 17 september 2019
Het preekfestival is een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning voor voorgangers en theologiestudenten. Het programma strekt zich uit over drie dagdelen en biedt een brede waaier aan (simultane) lezingen en workshops, over allerlei aspecten van het ambacht van het predikantschap, over de spiritualiteit van de predikant, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, en nog veel meer.

Datum: 17 september
Info: preekfestival.nl
Aanmelden: pepredikanten.nl/preekfestival

Missie.nu 2019. Open voor de ANDER. Ontmoeten als missionaire uitdaging – 2 november 2019
Een dag vol inspiratie over 4 uitdagende vragen:
• Hoe opent onze identiteit ‘in Christus’ ons voor de ander?
• Hoe leren we over God als de Ander in ontmoeting met de ander als beeld van God?
• Hoe ontdekken we wat het goede nieuws van Jezus is in de ontmoeting met de ander?
• Hoe creëren we praktijken van ontmoeting in het dagelijks leven, persoonlijk en als plaatselijke kerk?

Hoofdsprekers: Hans Burger, Jan Wolsheimer, Margrietha Reinders
Workshops door: Oeds Blok, Ida van de Braak, Ingeborg Janssen, Dorottya Nagy, Bert Noteboom, Anko Oussoren, Anita Pals-Eijkelenboom, Margrietha Reinders, Hans Riphagen, Gert Jan Roest

Datum: 2 november, 10:00-16:00 uur
Locatie: Missie Centrum de Wegwijzer, Almere
Info en aanmelden: weetwatjegelooft.nl/missienu

www.pepredikanten.nl