Menu

Studiemiddag over recht doen

micha-845x321Micha Nederland organiseert in samenwerking met de PKN, CGK, NGK, GKV en Kerk in Actie een studiemiddag voor predikanten en kerkelijk werkers. De middag op 17 november zal in teken staan van gerechtigheid.

Het belooft een boeiende middag te worden waarop we in de lijn van Micha 6:8, met het oog op ons gemeente zijn praktisch willen nadenken over wat het is om recht te doen, getrouwheid lief te hebben (en nederig te wandelen met uw God). De Micha Cursus heeft daarvoor de insteek op drie terreinen: De schepping (Planet), de mens (people) en welzijn/welvaart (profit) die we willen hanteren als uitgangspunt.

Als inleider voor die middag zal Ds. J. Verboom uit Gouda in ons midden zijn. Hij heeft mede vanwege zijn ervaringen in Colombia en Mexico veel met ons te delen. Voor de verwerking gaan we in groepen uiteen, waar we praktisch geïnformeerd worden en elkaar aanscherpen.

Locatie en tijd
De plaats waar we ons willen laten inspireren is:
Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4, 3317 HX Dordrecht.
De studiemiddag vindt plaats op donderdag 17 november, van 13.30 uur tot 16.30 uur. De kosten voor de middag zijn €15,- per persoon.

Meer informatie een aanmelden
Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van Micha Nederland. Daarnaast kun je contact opnemen met:

Ds. Gé Drayer / Diaconaal consulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Tel: 06-20533303.
Dick van Dijk / Gemeenteadviseur en projectleider Micha Cursus. Tel: 06-15139055.
Knipsel Micha
diaconaal steunpunt
Geef het door
Maak als diaken je predikant attent op deze midddag en stimuleer hem om bij deze boeiende bijeenkomst aanwezig te zijn!