Menu

Kijk nu het synodejournaal

Synodejournaal “Intensieve, maar mooie dagen”, zegt synodevoorzitter ds. Paul Voorberg aan het eind van de eerste vergaderdag in het synodejournaal. In Mennorode te Elspeet hebben de synodeleden donderdag en vrijdag met elkaar gesproken over het rapport ‘vrouw en ambt’. Een ingewikkeld vraagstuk wat vraagt om nadenken, samen delen en tijd voor gebed en bijbellezen. Het rapport is nog niet inhoudelijk besproken. Dat zal in mei gebeuren in openbare vergaderingen. Dan is er volop gelegenheid om vragen te stellen en zullen de deputaten uitleg en toelichting geven.

Nieuwe Kerkorde

Op de eerste synodedag stonden herziening kerkorde en financiën en beheer centraal. Het eerste onderwerp, herziening kerkorde, is uitvoerig besproken. Een 16e eeuws document wat nog nooit is gewijzigd. In 2011 is de nieuwe kerkorde geïntroduceerd tijdens de synode van Harderwijk. Vandaag besprak de synode de consideraties van de classes. Hoewel er nog een officieel besluit over de nieuwe kerkorde moet worden genomen, is de nieuwe kerkorde klaar. Een belangrijk document met goede regelingen.  Voorberg verwacht dat er een positief impuls van deze kerkorde zal uitgaan, zodat kerkleden intenser met elkaar kunnen meeleven in de gemeente.

Begroting vastgesteld

Bij Financiën en Beheer ging het vooral om het vaststellen van een begroting. Het gebeurde geregeld dat gedurende een synode enthousiaste ideeën ontstonden en dat men aan het eind van de synode moest concluderen dat er geen geld was om deze ideeën te realiseren. Om dit te voorkomen is er op deze eerste synodedag een begroting vastgesteld. Deze begroting is “niet helemaal in beton gegoten,” aldus Voorberg, “maar we gaan wel van deze begroting uit”. Hij vindt dat de deputaten een enorme prestatie hebben geleverd met deze begroting. Ze hebben de kosten omlaag gebracht en daardoor bezuinigingen gerealiseerd, zonder dat de kosten voor de kerkganger omhoog gaan.

NGK wil hereniging met GKv

Tot slot nog een nieuwtje vanuit de NGK. Op de landelijke vergaderdag van de NGK vraagt een overgrote meerderheid aan #synodegkv om als kerken per 31/10/2016 ‘in staat van hereniging’ te zijn’. Deze vraag kwam binnen bij de voorzitter en hij heeft dit in de vergadering gedeeld. Een ‘vraag’ die later op de synode besproken zal worden.

Deze onderwerpen kunt u zien in het synodejournaal van zaterdag 1 maart via www.luisterpost.nl/synodejournaals/  Het journaal kunt u ook via deze site downloaden. De video duurt ongeveer 3-5 minuten en kan eventueel op zondag gebeamd worden. U kunt het journaal ook op uw eigen kerkelijke website plaatsen of op uw (gemeente) facebook-pagina.