Menu

Synodejournaal

In het synodejournaal vertelt synodevoorzitter Paul Voorberg welke onderwerpen de synode deze week besproken heeft. Natuurlijk kreeg het vraagstuk m/v veel aandacht, maar er waren ook nog andere zaken die ook zeker de aandacht verdienen.

Evangelie en Moslims

Zo sprak de synode over evangelie en moslims, waarbij de stichting Evangelie en Moslims hun deskundigheid hebben gedeeld met de synode. Hierbij is vooral aandacht geweest voor de manier van benaderen van moslimgroepen. Verder is stilgestaan bij de beeldvorming die ook binnen onze kerken bestaat als het gaat om moslims. Stichting Evangelie en Moslims geeft kerken steun en advies bij het benaderen van moslims.

Revisie bijbelvertaling

Het deputaatschap heeft alle revisievoorstellen ingediend bij de NGB en heeft daarmee voldaan aan hun taak. Het deputaatschap is met ingang van heden opgeheven. Wel zijn er nog twee contactpersonen inzake liturgie en kerkmuziek aangesteld.  Deze contactpersonen zullen met name een rol spelen als in 2016/ 2017 de gereviseerde bijbelvertaling verschijnt. Zij zullen dan controleren of er daadwerkelijk sprake is van verbeteringen.

Appelzaken

Zaterdagmorgen heeft de synode als hoogste rechtsinstantie in een drietal appelzaken een uitspraak gedaan.

M/V

Het rapport m/v is in een soort brainstormvergadering op vrijdag aan de orde geweest. Meer informatie leest u op onze website. Op 16 en 17 mei zal het rapport opnieuw onderwerp van gesprek zijn.

Zending, hulpverlening en training

Verder is er aandacht geweest voor zending, hulpverlening en training. Doel is om over 3 jaar alle zendings-instanties onder 1 paraplu te krijgen zodat de hulp en ondersteuning nog efficiënter verleend kan worden.