Menu

Synodejournaal terugblik op geslaagde ‘Buitenlandweek’

Op zaterdag 8 april 2017 werd de geslaagde ‘Buitenlandweek’ afgesloten. Namens de Christian Reformed Churches of Philippines, een dag eerder zusterkerk van de GKv geworden, verzorgde ds. Zuriel Bernardino onder de titel ‘Mission Possible’ een presentatie over de manier waarop deze kerken inhoud aan ‘mission’ geven op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Deze kerk telt nu 48 plaatselijke kerken. Men heeft zich tot doel gesteld om onder de zegen van God in 2025 te groeien naar 150 kerken. Indrukwekkend is de wijze waarop men de diaconale taken invulling geeft door geestelijke en praktische hulp te geven na rampen, gezondheidszorg aanbiedt, werkt in gevangenissen en jeugdwerk doet. De presentatie werd op muzikale wijze afgesloten. Daarna vertelde ds. Deus Byrbiroha op blijmoedige wijze over het mission-werk van de Ugandese kerken, die door Gods genade mogen groeien. Zij leven in heel andere en moeilijke omstandigheden, houden openluchtbijeenkomsten en doen huis-aan-huis-bezoeken, organiseren evangelisatiecampagnes, doen ziekenhuisbezoeken en organiseren medische ondersteuning. De presentaties werden afgesloten met gebed voor de kerken in Azië en Afrika en in het bijzonder voor de kerken op de Filipijnen en in Uganda.


Het was tijd voor de afronding. Ds. Jim Sawtelle uit de USA sprak een hartelijk dankwoord namens alle buitenlandse gasten. De (tijdelijke) Synode Cantorij onder leiding van Kornelis Harmannij en begeleid door Maarten van Loon aan de piano bracht vier liederen in fraaie meerstemmigheid ten gehore. Een staand applaus was hun deel.

Assessor Bouma sloot de zittingen van deze week af. Hij gaf een terugblik op de bezoeken aan Amsterdam en Kampen. De vergaderdagen hadden een goed verloop. Mooie en moeilijke onderwerpen zijn besproken waarbij de buitenlandse gasten een ruime inbreng hadden die wederzijds als verrijkend werd ervaren. Op weg naar Zijn wederkomst hadden we goede en waardevolle gesprekken en overleggen, ook buiten de vergaderuren.