Menu

Synodes GKv, CGK, NGK delen verontwaardiging over uitspraken Wilders

wijgeloveninmeer2001De provocerende uitspraken van Geert Wilders hebben afgelopen week veel weerstand opgeroepen in de samenleving. Ook vanuit de kerken komen terecht protesten.

“Het afwijzen van een bevolkingsgroep is in strijd met het evangelie van Jezus Christus. De bijbel leert ons een heel andere houding. Jezus leert ons lief te hebben, ook over onze gevoelsgrenzen heen,” schrijven de synodes van de GKv, CGK en NGK in een gezamenlijke verklaring.

“Daarom staan wij sympathiek tegenover het initiatief van de Protestantse Kerk Nederland om in een kerkdienst (zondag 23 maart, 11.30 uur, NED 2) dit andere geluid te laten horen. Tegelijk nemen we niet actief deel aan deze dienst. Een kerkdienst is wat ons betreft niet het middel voor zo’n signaal als dit. Wel roepen we de kerken op om in de kerkdiensten van a.s. zondag te bidden voor een rechtvaardige samenleving. Ook willen we kerkleden stimuleren om ieder op z’n eigen plek vanuit de Bijbelse houding van liefde te leven en te spreken.”

Namens de moderamina ondertekenden P.L. Voorberg (GKv), D.A. Quant (CGK) en W. Smouter (NGK) deze gezamenlijke verklaring.