Menu

Tijd om te bouwen

Prediker zegt: “Er is een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen.” Het is de hoogste tijd om ons werk uit te bouwen. Daarvoor zijn zowel positieve als negatieve redenen. Positief is dat Nederland steeds meer in beweging komt tegen abortus. Daarin ervaren we, net als Nehemia, de goede hand van God (Nehemia 2:18). Ook groeit de samenwerking binnen het Platform Zorg voor Leven en wordt dit jaar opnieuw de Week van het leven georganiseerd.

Negatief is dat de Nederlandse regering haar taak om het menselijk leven te beschermen verzaakt. Zij laat zelfs niet na om abortus internationaal te promoten. Verder neemt het aantal abortussen in ons land toe. Uit de laatst beschikbare cijfers blijkt dit er in 2015 30.803 waren, een stijging met 442 ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal abortussen ten opzichte van het aantal geboorten was in 2015 zelfs groter dan ooit.

Er is een crisis, maar er zijn ook kansen. Er is nog veel te winnen. Bouwt u mee?

Hierbij onze verkiezingsspecial, waarin o.a. interviews met Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (CU). Tevens een ervaringsverhaal over euthanasie. Lees ook de bijgevoegde brief Abortus zonder gevolgen?, een verslag naar aanleiding van ervaringen op de Huishoudbeurs.

Actie Stop Discriminating Down in het kader van Wereld DownSyndroom Dag

In een groot aantal landen, ook in Nederland, worden tegenwoordig de meeste of zelfs alle kinderen met DownSyndroom geaborteerd. DownPride en de Jérôme Lejeune Foundationwaarschuwen voor de gevolgen van het breed invoeren van de niet-invasieve Prenatale Test (NIPT) binnen de algemene gezondheidszorg. Hiermee kunnen ongeboren kinderen op o.a. Down worden gescreend. Indien Down wordt vastgesteld wordt er gewoonlijk sterk op een abortus aangedrongen, wat discriminatie van verder gezonde kinderen is.

Beide organisaties roepen internationale organisaties (Verenigde Naties, Europese Unie) op om te voorkomen dat de NIPT hiervoor wordt gebruikt Ze streven ernaar om voor 21 maart 2017,Wereld DownSyndroom Dag, 100.000 handtekeningen te verzamelen voor deze internationale Stop Discrimination Down petitie. Schreeuw om Leven ondersteunt dit van harte. Teken en wijs ook anderen op deze actie.
http://stopdiscriminatingdown.com/nl/onderteken-internationale-petitie/

Daarnaast zal er op 20 maart een conferentie zijn bij de Verenigde Naties in Genève om het bewustzijn over NIPT te verhogen.