Tijdelijk

Synode
Synode en lv: doorstart in september

Het plan is om op 19 september a.s. voor het eerst weer bij elkaar te komen in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Naast bespreking van en besluitvorming rondom gezamenlijke rapporten van diverse deputaatschappen/commissies staan er dit najaar een paar stevige dossiers op de agenda. Strategie en financiën In opdracht van synode/landelijke vergadering is sinds februari jl. […]

Synode
Voorstel regio-indeling na hereniging

Het voorstel is in de eerste week van juni naar de kerkenraden gegaan. U kunt het voorstel en de bijbehorende toelichting bekijken als u op deze link klikt. Wilt u de maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv ontvangen over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken? Schrijft u zich dan […]

Toerusting Verkondiging
Gods nieuwe wereld

Hoezo genieten? Nu we de beperkingen van de coronamaatregelen ervaren? En sowieso… hoe kun je genieten en tot rust komen in een wereld vol verdriet, gebrokenheid en lijden? Wat kun je dan verlangen naar een wereld waarin alles nieuw, goed en mooi is! ‘Gods nieuwe wereld’ is dan ook het onderwerp van de zomerserie die […]

Toerusting
Cursus Centrum-Kerk

In Centrum-Kerk. Het evangelie midden in je stad zet Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteen. De hierop gebaseerde cursus is een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping. […]

Toerusting
Week van Gebed 2021 – #blijfinmijnliefde

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid […]

Gratis software en cursussen voor kerken

Zendingsorganisatie GlobalRize heeft ruime ervaring met het organiseren van online toerustingscursussen. Kerken mogen ook de toerusting van hun gemeenteleden vormgeven op het veelzijdige platform Learnnn, van GlobalRize, met cursussen als: Verantwoord geloven Onze Vader Bijbellezen in Context Job en het lijden Basisbegrippen Romeinen De Bijbel door-cursussen met video’s Kerken kiezen zo’n cursus als voorbereiding op […]

Diaconaat
Weer recordaantal nieuwe vrijwilligers via Present

“Ook de coronacrisis dit jaar legt eens en te meer bloot dat we in Nederland veel helpende handen en luisterende oren hebben als het er op aankomt. De grote uitdaging is vooral om ze te verbinden met de hulpvraag. Present als professionele matchmaker is nodig om deze individuen aan elkaar te koppelen zodat we blijven […]

Diaconaat
Ja voor acceptatie

Als kerken van Europa willen we een sterk statement maken voor de acceptatie van alle rassen. Wij zijn vóór het liefhebben van alle mensen en tégen elke angst voor mensen die anders zijn dan wij. Wij geloven in de waarde van elk menselijk leven. Wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen naar het beeld […]

Diaconaat Evangelisatie
ZOA groeit, maar nood groeit harder

Het afgelopen kalenderjaar hielp hulporganisatie ZOA ruim 1,4 miljoen mensen met noodhulp of een vorm van wederopbouw. Indirect hadden 3,3 miljoen mensen baat bij de hulp. Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2019 blijkt dat ZOA fors is gegroeid, zowel qua bereik als in kwaliteit en financiële middelen. “We zijn dankbaar dat we 1,4 miljoen […]

Toerusting
De Nieuwe Psalmberijming is klaar

Sinds 2014 heeft een groep dichters hard gewerkt aan een nieuwe, eigentijdse berijming van het hele psalter. Oktober 2019 was de concept-berijming klaar, waarna een intensieve periode van revisie werd ingezet. Deze revisie is nu afgerond. De teksten van DNP zijn te vinden op www.denieuwepsalmberijming.nl. Van elke psalm zijn beamsheets te downloaden met muzieknotatie. Tevens […]

Evangelisatie
Bijbelgids ‘Klein geluk’

Het bijbelgidsje Klein geluk heeft dezelfde opzet en biedt de inspirerende teksten die u gewend bent, maar is speciaal toegespitst op de omstandigheden waar we nu in leven. Net als vorig jaar is er ook een kidseditie voor kinderen van 4 tot 9 jaar. De edities voor kinderen en volwassenen sluiten op elkaar aan. Zo kunt u […]

Toerusting
Barmhartig leven in crisistijd

Bonhoeffer’s leven is een illustratie van de moed die barmhartig leven vereist. Vijfenzeventig jaar geleden werd hij terechtgesteld vanwege zijn rol in het Duitse verzet tegen Adolf Hitler. Zijn bewonderenswaardige moed is bij velen bekend. Minder bekend is de belangrijke plaats van barmhartigheid in zijn denken en leven. In deze serie podcasts over barmhartig leven […]