Menu

Toekomstagenda Informele Zorg & Ondersteuning

Staatssecretaris van Rijn neemt de Toekomstagenda Informele Zorg & Ondersteuning in ontvangst. V.l.n.r.: Liesbeth Hoogendijk (Mezzo),  Tiemen Zeldenrust (Present Nederland), Martin van  Rijn (VWS), Margriet Snellen (ActiZ), José Streng (VPTZ) foto door MacSiersFotografie

Staatssecretaris van Rijn neemt de Toekomstagenda Informele Zorg & Ondersteuning in ontvangst. V.l.n.r.: Liesbeth Hoogendijk (Mezzo), Tiemen Zeldenrust (Present Nederland), Martin van Rijn (VWS), Margriet Snellen (ActiZ), José Streng (VPTZ) foto door MacSiersFotografie

Na maanden samenwerken met heel veel partijen betrokken bij de informele zorg reikte o.a. Tiemen Zeldenrust (directeur Present Nederland) dit najaar de Toekomstagenda Informele Zorg & ondersteuning uit aan staatsecretaris van Rijn. De agenda bevat adviezen en acties vanuit 35 organisaties om de grote uitdagingen aan te gaan die de decentralisaties in het sociale domein met zich meebrengen.

Tiemen Zeldenrust was namens het Present netwerk voorzitter van de werkgroep vrijwilligers ‘nieuwe stijl’: “Ik ben blij dat deze agenda er nu ligt. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen een betere plek in het beleid van overheden. De totstandkoming van deze agenda toont aan dat alle partijen in het veld, inclusief de overheid, dat ook vinden. Deze agenda is slechts  de start van het proces. Zowel landelijk als lokaal zijn er concrete vervolgstappen nodig. Maar dat de partijen  elkaar hebben gevonden, dat is een belangrijke eerste stap.”

Lees verder op www.stichtingpresent.nl
Present