Menu

TU, de Synode en kerken

De onderlinge verantwoordelijkheden – 

EdeDe Theologische Universiteit in Kampen is de universiteit van de kerken. De generale synode heeft daarvoor de verantwoordelijkheid. Maar op welke manier ziet de synode erop toe dat er in Kampen gereformeerd onderwijs wordt gegeven? En hoe kun je als gemeentelid of kerkenraad bezwaar maken tegen wat een hoogleraar schrijft? Van verschillende kanten werd die vraag gesteld aan de synode van Ede 2014. Het moderamen van de synode publiceert daarom een toegankelijk document waarin zij één en ander zo helder mogelijk beschrijft: de verantwoordelijkheden m.b.t. het gereformeerde karakter van de TU en het toezicht op docenten en onderzoekers. Deze eenvoudige weergave van verantwoordelijkheden zijn hier te lezen.