Menu

Twee colleges over Bijbel in Gewone Taal

Alle vlees is gras NGBDe Bijbel in Gewone Taal  is een vertaling uit de bijbelse bronteksten, met als doel de Bijbel toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk lezerspubliek. In de Bijbel in Gewone Taal staan bekende woorden en korte zinnen.  Zo komt de tekst dichterbij en word je directer aangesproken.

De begrijpelijke tekst van de Bijbel in Gewone Taal roept bij sommige mensen ook vragen op. Gaat duidelijkheid niet ten koste van de diepgang? Wordt de Bijbel niet te plat in gewone taal? Anderen missen de bekende bijbelwoorden, zoals genade en gerechtigheid. Kun je die zomaar vervangen door nieuwe woorden?

Deze vragen komen allemaal voorbij in de twee colleges over de Bijbel in Gewone Taal die het Nederlands Bijbelgenootschap dit voorjaar heeft gemaakt. Het eerste college heeft als titel: ‘Zo plat als een pitabroodje?’ Het tweede: ‘Alle vlees is gras’. In de colleges vertelt vertaler Matthijs de Jong over de keuzes die voor de Bijbel in Gewone Taal zijn gemaakt. Eenvoudig hoeft niet plat te zijn, en nieuwe woorden kunnen juist een stap vooruit betekenen.

Bekijk de colleges op www.bijbelingewonetaal.nl/colleges.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
NBG