Menu

Uitdaging in Gods koninkrijk?

beverwaardMEER dan BeverWAARD is een jonge christelijke gemeente in de Rotterdamse wijk Beverwaard, geplant vanuit de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid (CGK/GKV). Sinds de start in 2010 heeft de gemeente een uitdagende plek in de wijk. Diaconaal en missionair krijgen we bijzondere kansen. We zijn een gemeente van en voor de Beverwaard; even kleurrijk en kwetsbaar als de wijk zelf. Maar wel met een fantastische God die ons zegent.

Omdat de kerkplanter het leiderschap gaat overdragen, zijn we op zoek naar een missionair

VOORGANGERSECHTPAAR (1fte)

Wat verwachten we van jullie?
-Dat jullie je als discipelen van Jezus door Gods Woord en door de Heilige Geest willen laten leiden.
-Dat jullie, vanuit de basisvisie, het voortouw nemen in de verdere ontwikkeling van de gemeente.
-Dat jullie het leiderschapsteam en de gemeente inspireren en motiveren in het volgen van Jezus en het leven met een missie.
-Dat jullie leiding nemen in het geven van Bijbels onderwijs aan jong en oud.
-Dat jullie bereid zijn om in de Beverwaard te (komen) wonen.

Wat kunnen jullie van ons verwachten?
-Een gemeente waarin jullie gastvrij ontvangen zullen worden.
-Een prachtige dynamische omgeving die voldoende uitdaging biedt om het volgen van Jezus op een praktische manier vorm te geven.
-Een enthousiast en divers leiderschapsteam dat jullie zal ondersteunen.

Solliciteren
Jullie sollicitatie met cv kan tot en met 30 november gestuurd worden naar: MEER dan BeverWAARD t.a.v. Poppy Espulien Eckartstraat 21 3077 XD Rotterdam of per email naar: info@meerdanbeverwaard.com.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website www.meerdanbeverwaard.com of neem contact op met Ellen Agbor Ebot via 0621587594 of eagborebot@gmail.com.