Menu

Vacature Lid College van Bestuur

De Theologische Universiteit Kampen is een dynamische, nationaal en internationaal opererende instelling voor de wetenschappelijke beoefening van theologie voor kerk en samenleving. De universiteit wil een aantrekkelijke onderwijsinstelling zijn voor jonge mensen die hun geloof in Jezus Christus willen delen in kerk en samenleving.

De Raad van Toezicht is op zoek naar een ondernemende, enthousiasmerende vrouw of man voor de functie van

Lid College van Bestuur (0,6 fte)

die daadkrachtig bijdraagt aan het veranderproces waar de universiteit voor staat. De ontwikkeling van een toekomstbestendige opleiding vormt een cruciaal speerpunt in het strategisch beleid.

De benoeming is voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Het lid College van Bestuur vormt een collegiaal bestuur met de rector, die tevens voorzitter is.

Het lid College van Bestuur

  • is een ondernemende bestuurder die efficiënt schakelt tussen de bestuurlijke en operationele processen,
  • heeft een open mind, is vrij en onbekommerd gereformeerd, affiniteit met theologie is vanzelfsprekend,
  • is een direct toegankelijk persoon die zich kenmerkt door creativiteit en goed kan samenwerken,
  • heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over financieel inzicht,
  • werkt gedreven en zorgvuldig om veranderingen met draagvlak in de organisatie te realiseren,
  • heeft ervaring in bedrijfsvoering en marketing, kent het hoger onderwijs en de non-profitsector van binnenuit en kan externe relaties onderhouden en uitbouwen,
  • is in staat om strategische en operationele processen scherp te doorzien en verantwoordelijkheden op de juiste plek in de organisatie te beleggen.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij belijdend lid van een van de gereformeerde kerken (GKv, NGK,CGK) zijn. Maar bovenal dat zij persoonlijk op het christelijk geloof aanspreekbaar zijn.

Theologische Universiteit Kampen

De universiteit werkt in een nationaal en internationaal netwerk van theologische instellingen en verwante wetenschappelijke disciplines. Vanuit een gereformeerde geloofs- en levensovertuiging beoefent ze theologie die relevant wil zijn voor kerk en samenleving. In onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling zijn 150 studenten aan de universiteit verbonden in drie geaccrediteerde opleidingen: de driejarige Bachelor Theologie, de eenjarige Master Theologie Algemeen en de driejarige Master Theologie Predikant.

Met de predikantenopleiding is de universiteit verantwoordelijk voor de opleiding van predikanten voor de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Procedure

Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u zich richten tot de Raad van Toezicht met mw. S.J. Geertsema MBA, telefonisch te bereiken op 06-13 27 32 07, of contact opnemen met de rector prof. dr. R. Kuiper, telefonisch te bereiken op 06-52 45 68 39.

Uw motivatiebrief voorzien van relevant CV kunt u richten aan de Raad van Toezicht, t.a.v. de voorzitter prof. dr. L. Hordijk,  per e-mail rvt@tukampen.nl. De Raad ontvangt uw brief uiterlijk 31 december 2018. Gesprekken met de kandidaten vinden plaats op 11 januari 2019.