Menu

Vandaag is het Biddag

Vandaag is het Biddag. Op woensdag 14 maart staan stil bij alles waarin we ons afhankelijk weten van onze hemelse Vader. Op deze bijzondere dag vragen wij ook uw aandacht voor onze geloofsgenoten wereldwijd. Kerk zijn in Afrika is niet makkelijk, er is veel armoede, ziekte en geweld. In deze moeilijke omstandigheden willen onze zusterkerken groeien in geloof én werken aan betere levensomstandigheden. Voor mensen in de kerk én daarbuiten. Via praktische trainingen ondersteunen we hen daarbij.

Helpt u mee?

Download gratis het Gebedsboekje
Speciaal gemaakt voor Biddag 2018
Nu downloaden

Dankzij TLT zijn de levensomstandigheden van de allerarmsten écht verbeterd
Mande is regiocoördinator voor het Timothy Leiderschapsprogramma. Daardoor ziet hij met eigen ogen de impact die TLT heeft op meerdere plekken in Congo.
Lees het verhaal op onze website

Gezegend jongerenkamp in Zimbabwe dankzij TLT
Dominee Jonas Gono van de Reformed Church in Zimbabwe vertelt enthousiast over het actieplan waar hij vanuit de Timothy Leadership Training (TLT) mee aan de slag is gegaan. Dominee Thijs Blok sprak hem in Zimbabwe over zijn deelname aan de cursus.
Lees het verhaal op onze website

 


www.verrenaasten.nl