Menu

Verbindingskerk

Vanaf 1 september 2018 vormen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Heerde – Epe een samenwerkingsgemeente. Na een landelijk kerkelijk conflict in de jaren zestig zijn beide kerken (landelijk en plaatselijk) gescheiden opgetrokken, maar daar komt binnenkort in Heerde een einde aan. De afgelopen jaren zijn er steeds meer dingen gezamenlijk opgepakt, zoals het jeugdwerk, de middagdiensten, gezamenlijk kerkenraadsoverleg, etc.

“Zo konden we aan elkaar wennen en elkaar opnieuw vinden”, volgens de voorzitter van de gezamenlijke kerkenraad. “We beseften dat gescheiden optrekken niet langer verantwoord was: we zijn broers en zussen van elkaar en willen samen God dienen en elkaar tot een hand en een voet zijn”.

In juni is er een verzoeningsdienst geweest, waarin spijt is betuigd voor de harde woorden die in het verleden tot elkaar zijn gesproken. Op zondag 2 september zal tijdens de morgendienst, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd, het samengaan worden gemarkeerd. De beide kerken in Heerde zullen vanaf die dag als één gemeente, onder één kerkenraad verder gaan als Verbindingskerk. “Deze naam is gekozen omdat we daarmee aangeven dat God een God is van verbinding: rondom het kruis van Jezus zijn we verbonden met Hem, met elkaar en met onze omgeving”. Ds. Richard Vervoorn en ds. Jaap Cramer zijn als predikanten aan die nieuwe gemeente verbonden.