Vergaderingen 4 en 5 september

Het werk van de synode heeft noodgedwongen een lange tijd bijna stilgelegen. Maar op 4 en 5 september komen de afgevaardigden naar de synode voor het eerst weer bij elkaar. Op de agenda staat de bespreking van de vragen en bezwaren vanuit de kerken naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017) om de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers.

Een commissie heeft van de synode de opdracht gekregen om deze bespreking voor te bereiden. In twee rapporten vat deze commissie haar bevindingen samen. Allereerst in een inhoudelijk rapport, waarin onder andere een grondige onderbouwing wordt gegeven van de besluiten van de synode van Meppel, en vervolgens in het zgn. aanbiedingsrapport, waarin de commissie haar werkwijze verantwoordt, vragen en bezwaren categoriseert en de beantwoording ervan voorbereidt. Het aanbiedingsrapport bevat ook de concept-besluitteksten.

U kunt beide rapporten hieronder downloaden:

Elkaar van harte dienen – inhoudelijke onderbouwing
Aanbiedingsrapport – verantwoording en concept-besluitteksten


Vanwege de geldende coronamaatregelen is het voor belangstellenden helaas niet mogelijk om op deze zittingsdagen aanwezig te zijn. U kunt de bespreking volgen via een livestream op de speciale synodewebsite www.lv-gs2020.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de geplande andere vergaderdagen in het najaar.

Klik hier om naar de livestream te gaan.