Menu

Binnen en vanuit onze kerken zijn veel kerkelijk werkers actief. Zij zijn georganiseerd in de beroepsvereniging Luceo. Op de website van Luceo vindt u een actueel overzicht van kerkelijk werkers.

Over Luceo
De vereniging Luceo is ooit begonnen als platform voor  de eerste kerkelijk werkers met het accent op onderlinge ontmoeting en het delen van ervaring. De laatste jaren is Luceo steeds meer uitgegroeid tot een volwaardige beroepsvereniging. Dit heeft er toe geleid dat het voormalige LPKW sinds november 2012 formeel een vereniging is. Naast de genoemde ontmoetingsgelegenheid, die belangrijk blijft, houdt de beroepsvereniging zich bezig met deskundigheidsbevordering en professionalisering. Hierbij valt te denken aan intervisiemogelijkheden, ontwikkeling van beroepsprofiel en beroepscode. Ook onderhoudt de vereniging contacten met opleidingen, deputaatschappen, Steunpunt Kerkenwerk, en overkoepelende beroepsverenigingen.