Menu

Thema ‘verlangen’ in zomernummer Onderweg

OnderWeg-mockup nummer 14Onze verlangens bepalen wie we zijn. We willen iemand zijn, iets bereiken, iets betekenen. Dat motiveert ons om dingen te doen of na te laten. Cruciaal is de vraag waarmee we onze verlangens bevredigen. ‘Verlangen’ is het thema van het nieuwste, extra dikke nummer van OnderWeg. Zo vaak zijn we in de westerse samenleving bezig met dingen die niet onze diepste verlangens vervullen. De kerk is de plek bij uitstek waar die valse behoeftebevrediging ontmaskerd kan worden en waar het verlangen naar échte levensvervulling kan groeien, schrijft Peter Strating in het eerste artikel. ‘Dat verlangen zet ons aan tot daden van recht en vrede, omdat we geen genoegen nemen met het bestaande.’

Als medewerker van International Justice Mission wordt Henk Jan Kamsteeg dagelijks geconfronteerd met onrecht. In het interview vertelt hij hoe dat hem hongerig heeft gemaakt naar gerechtigheid. Een betere wereld, daar dorst hij naar. ‘Verlangen is: durf je je te laten raken en in actie te komen?

Dé manier om onze verlangens bij God neer te leggen is bidden. In het vaste vertrouwen dat Hij ons geeft wat goed voor ons is. Hijzelf is de vervulling van onze verlangens. In het derde thema-artikel vertellen een predikant en enkele gemeenteleden hoe er in hun kerk gebeden wordt en wat dat voor de gemeente betekent.

Het themadeel vervolgt met een artikel over verlangen in de popmuziek (‘In veel popsongs worden dezelfde vragen gesteld als in de psalmen’) en een Bijbelstudie over diezelfde psalmen en hoe zij onze verlangens vernieuwen. ‘Het zingen van de psalmen tilt je boven jezelf uit.’

Een artikel over de kerk als oefenplaats van onze verlangens maakt het themadeel compleet. Daarin stelt Jos Douma de vraag of de kerk zich niet minder zou moeten richten op het overdragen van kennis en informatie, maar allereerst een plek zou moeten zijn waar onze verlangens worden gevormd en richting krijgen. Immers: ‘Je bent wat je liefhebt, je bent waar je verlangen naar uitgaat.’

Verder in dit nummer onder meer een bijdrage van Gert Zomer over het omgaan met grote vragen. Behoeft ieder probleem een oplossing? Verlangt elk mysterie een verklaring? Soms is het beter om te zwijgen, zo leerde hij na een indrukwekkend getuigenis in Jeruzalem. Leg de hand op de mond. Want er is ook een tijd om niet te antwoorden.