Menu

Vernieuwde opmaak GezinsGids

gezinsgidsDe GezinsGids is verschenen in een vernieuwde vorm. Behalve de papiersoort van de omslag is ook de opmaak aangepast, met als doel de inhoud dichter bij de lezer te brengen. „Als we diepgang en identiteit willen bieden, moeten we dat ook uitstralen.”

„Als blad voor het gezin met een duidelijke identiteit is het goed kleur te bekennen,” vertelt uitgever Ringer Otte. „De vormgeving is een weerspiegeling van de inhoud. Dat betekent dat als we kiezen voor diepgang in de artikelen en nadruk leggen op de identiteit, dat dan ook het betrouwbare karakter moet worden weerspiegeld, er geen concessies aan leesbaarheid worden gedaan en dat de opbouw van het blad evenwichtig moet zijn als het gaat om presentatie en logische leesvolgorde.”

„Uiteraard zoeken we altijd naar de beste manier om de inhoud over te brengen naar de lezer,” verklaart Otte. „Het is een continu proces van evalueren en verbeteren. Vaak gaat dat om kleine zaken. Nu echter zijn de wijzigingen behoorlijk in het oog springend! Zo hebben we bijvoorbeeld het formaat iets smaller gemaakt, zodat het magazine handzamer wordt. Daarnaast hebben we de indeling van rubrieken en de volgorde van artikelen in het algemeen, tegen het licht gehouden. Overzicht is voor een lezer belangrijk. De meest zichtbare wijzigingen zijn de nieuwe keuzes in lettertypen, vormen en pagina-indeling.

Hoofdredacteur Chris-Jan de Leeuw geeft tegelijk ook aan wat niet mocht veranderen: „Een belangrijke erfenis van voorgaande jaren is het papier waarop de GezinsGids wordt gedrukt. Dit zeer heldere papier met FSC-keurmerk wordt niet alleen als eigentijds gezien, maar ook als heel prettig leesbaar ervaren, omdat het niet glanst. Dat houden we dus vast. Een tweede en veel belangrijkere constante is de inhoud van het blad. De GezinsGids wil een verantwoord blad voor het gezin zijn, dat niet met alle winden meewaait. Dat handvatten biedt aan Bijbelgetrouwe mensen in een wereld die steeds verder van Gods Woord wegdrijft. Dat richting durft te geven. Een tijdschrift dat niet bang is om af en toe een pittig artikel te plaatsen, om scherp te houden en eerlijk in de spiegel van de Schrift te kijken.”

Tegelijk met de restyling van het magazine is ook de website www.gezinsgids.nl vernieuwd. Ook de functionaliteit is verbeterd. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de structuur van de site. Op de nieuwe website kan van het vernieuwde magazine een gratis proefnummer worden aangevraagd.