Menu

Vervolgvergadering GS Meppel 2017

Aanstaande vrijdag 24 november komt de synode van onze kerken nogmaals bijeen om de laatste onderwerpen te behandelen. Eerder dit jaar nam de synode een groot aantal besluiten, zoals het openstellen van de ambten voor vrouwen en het samen willen gaan met de NGK. Op zaterdag 11 november kwam de synode van onze kerken en de landelijke vergadering van de NGK nog bijeen om over dit laatste onderwerp te spreken.

Voor vrijdag staan de volgende zaken op de agenda:

– Wijzigingen in het statuut van de Theologische Universiteit Kampen
– Update rondom de plannen voor de GTU (Gereformeerde Theologische Universiteit)
– Regelingen pastorale zorg aan doven en slechthorenden
– Quaestio – pastorale handreiking homorelaties
– Deputaten administratieve ondersteuning en huishoudelijke regeling
– Deputaten hoger beroep (besloten zitting)

Het bestuur van de synode, het moderamen, stelt de agenda voor de synode op. Alleen zaken die alle kerken aangaan, worden besproken. Voorstellen die op de agenda staan, worden voorafgaand aan de plenaire zitting van de synodevergadering besproken in commissies, samengesteld uit synodeleden. Naast commissies zijn er zogenoemde deputaten: permanente commissies die een bepaald deel van het kerkelijk leven vormgeven, bijvoorbeeld het zendingswerk. Hun rapporten worden besproken op de synode.

Deze vergadering van de GS Meppel 2017 zal plaatsvinden op vrijdag 24 november 2017 in een zitting van 10.00 – 19.30 uur, in Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet. Wilt u een deel van die vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij secretariaat@synode.gkv.nl

De agenda van deze vervolgvergadering kunt u de hier lezen.

Overzicht van voorgaande vergaderingen van de synode vindt u hier (januari t/m juni 2017).

Op 11 november 2017 werd een gezamenlijke vergadering met de Nederlands Gereformeerden gepland. Zie voor uitgebreide informatie: Onderweg naar 1 kerk.