Materiaal voor thuis en voor groepen/kerken

Op 17 februari jl. is de 40-dagentijd begonnen, de periode die voorafgaat aan Goede Vrijdag (2 april) en Pasen (4 en 5 april). Veel mensen gebruiken deze periode als een tijd van bezinning en gebed, soms in combinatie met een vorm van vasten. Hieronder een overzicht van het materiaal dat door diverse organisaties voor de 40-dagentijd ter beschikking wordt gesteld.

Steunpunt Liturgie

Thema: Ik ben er voor jou

Geïnspireerd op de werken van barmhartigheid biedt het Steunpunt Liturgie: een indrukwekkend Bijbelleesrooster voor alledag, een inspiratie- en ideeënboekje,vespers voor de Stille Week en een handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies.
Ga naar de website

Dowload hier het leesrooster voor week 6 (28 maart – 3 april) en hier dat voor de week die begint met de Paaszondag.


Diaconaal Steunpunt

Thema: 40 dagen hier en nu.

Een podcastserie met acht levenslessen van Jezus om je te helpen bewust toe te leven naar Pasen en te groeien in het volgen van Jezus in jouw leven hier en nu. Het project wordt ook aan plaatselijke kerken aangeboden voor gebruik in de eigen gemeente, om samen de 40-dagentijd te beleven.

’40 dagen hier & nu’ is een initiatief van het Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt, Opkijken, Verre Naasten en Lume in samenwerking met LPB-media.

Ga naar de website


LPB-Media/Beleefmee.nl

Thema: Acht levenslessen van Jezus.

Geloven in corona-tijd – hoe dan? We missen de bijeenkomsten op zondag en doordeweeks en worden voor ons persoonlijk geloof teruggeworpen op onszelf. Hebben we de energie en het doorzettingsvermogen om zelf actief te blijven bouwen aan onze persoonlijke relatie met God? De diepe wortels van onze christelijke traditie bieden misschien wel zo’n weg. Eeuwenlang hebben kloostergemeenschappen hun leven gevormd rond ritmes en disciplines om samen Jezus te volgen. Het zijn deze levenslessen die ons, wanneer ze ons leven steeds meer vormen, helpen om Jezus te volgen op de weg van liefde.

Met de serie landelijke diensten sluit LPB-media aan bij het project 40 dagen hier & nu 2021 en samen staan we stil bij acht van deze levenslessen om Jezus te volgen hier en nu.  De kerkdiensten worden in lijdenstijd, op Goede Vrijdag en Pasen uitgezonden, van zondag 21 februari tot en met 28 maart 2021. Deze diensten beginnen om 10:30 uur via Beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl en het YouTubekanaal LPB-media en worden ondersteund door gebaren.

Ga naar de website


Nederlands Bijbelgenootschap

Thema: Niet van brood alleen

Een leesplan waarin de Bijbelteksten gekozen zijn rond een uitspraak van Jezus in de woestijn, die teruggaat op de woestijnervaring van het volk Israël: ‘De mens leeft niet van brood alleen.’ Naast een dagelijkse Bijbeltekst, is er iedere zondag een Bijbeltekst en een overdenking. Deze overdenking is opgebouwd volgens de methode van de Lectio Divina.
Ga naar de website


Tearfund

Thema: Een wereld van verschil

Tearfund biedt een 40-dagenpakket voor de kerken, met onder andere een gesprekshandleiding voor groepen/kringen, een kalender om je te inspireren hoe je samen het verschil kunt maken, en een liturgie voor de stille week.
Ga naar de website


Kerk in Actie

Thema: Ik ben er voor jou.

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.
Ga naar de website


Ignatiaans bidden

Thema: het licht van uw gelaat

Een online retraite waarin korte Bijbelteksten centraal staan. Het gaat niet over Bijbelstudie, maar over bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk.
Ga naar de website


Mis je een project of organisatie? Stuur een mail naar communicatie@gkv.nl