Menu

Voorzitters geven reactie op synodebesluit openstellen ambten voor vrouwen

Geplaatst op 16 jun 2017
Door:

Synodevoorzitter Melle Oosterhuis en de voorzitter van het deputaatschap m/v en ambt Avelien Haan geven een reactie op het besluit dat de synode vandaag (vrijdag 16 juni) nam, om alle ambten (ouderling, diaken en predikant) open te stellen voor vrouwen. Ook besloot de synode dat er een preekconsent komt voor vrouwen.

In zijn reactie blikt Oosterhuis al even vooruit op hoe het besluit geïmplementeerd kan worden in de kerken. Het gefaseerd invoeren is een voorstel dat op tafel ligt. Het wil dus niet zeggen dat dit ook zo wordt uitgevoerd. Morgen vergadert de synode verder en zal ze nadenken over een goede manier waarop het besluit in de kerkelijke praktijk gebracht kan worden.

Uiteindelijk besluit
In de vergadering van zaterdag 17 juni besloot de synode om “ruimte te geven aan de plaatselijke kerken om zelf te bepalen of en op welke wijze en wanneer ze aan deze besluiten uitvoering willen geven”. Er komt dus geen gefaseerde invoering, de plaatselijke kerken mogen zelf bepalen of en in welk tempo ze uitvoering willen geven aan het openstellen van de ambten voor vrouwen.