Menu

Vragen rond het levenseinde

DRF nummer 23_cover (622x800)Deze week verschijnt De Reformatie met een themanummer over vragen rond het levenseinde. Het nummer is in samenwerking met Opbouw tot stand gekomen, het blad waarmee De Reformatie per 1 januari gaat fuseren.

In een eerste bijdrage verbinden Dirk Jan Bakker en Maarten Verkerk noties uit hun boek Overbehandelen (samen met Theo Boer) met de taak van de christelijke gemeente: wat kan de christelijke gemeente betekenen voor ouderen in de laatste levensfase? Zondag 1 geeft de ruimte en de legitimatie om het levenseinde met Christus te verbinden. Dat zou dan ook een van de belangrijkste taken van de christelijke gemeente moeten zijn. Bakker en Verkerk werken dat vervolgens op vier deelgebieden uit: bespreekbaar maken van het naderende sterven, pastorale zorg rond het levenseinde, praktische diaconale zorg in de laatste levensfase en getuigen van de hoop waarin iemand sterft en waarin de achterblijvers leven.

Reformatieredacteur Matthijs Haak onderzoekt in zijn bijdrage wat er schuilgaat achter het huidige Nederlandse euthanasiebeleid: van welk perspectief is er sprake? Hij concludeert: het huidige, voornamelijk juridisch/procedureel gekleurde euthanasiebeleid, schiet ernstig tekort, met alle mogelijke gevolgen van dien. In het tweede deel van zijn bijdrage schetst hij hoe christenen zich met hun geestelijke bagage in het huidige euthanasieklimaat kunnen opstellen.

Gerry Bos-Kaptein schreef verder een bijdrage waarin ze diverse mensen aan het woord laat over de vraag wat de taak van de kerk is op het huidige zorgspeelveld. De overheid legt steeds meer zorgtaken bij de burgers neer en noemt dat participatiesamenleving. Kerken komen daarbij prominent in beeld, maar welke rol ze kunnen gaan spelen en hoe zij die zorgtaak vorm kunnen geven is nog niet zo helder.

 

In dit nummer van De Reformatie wordt ook de jaarlijkse gezamenlijke Special met Opbouw aangekondigd, die dit jaar als thema heeft: ‘de kerk is diaconaal of zij is niet’. Net als voorgaande jaren wordt het thema in een breed scala aan artikelen uitgewerkt in om en nabij de 80 pagina’s: Bijbels-theologisch, historisch, in het licht van ontwikkelingen in de samenleving, door middel van interviews en reportages, in woord, lied en beeld. Het wordt een mooi en prikkelend nummer om je als kerkgemeenschap door te laten inspireren tot daadwerkelijke naastenliefde! Het nummer verschijnt D.V. op 1 november aanstaande.