Menu

Warmlopen voor Paulus

Nummer 2 van OnderWeg heeft als thema Warmlopen voor Paulus. Dit nummer wil een stimulans zijn om te luisteren naar wat de Bijbel ons via de brieven van Paulus te zeggen heeft. De hedendaagse Bijbelse theologie is daarbij behulpzaam.

Het themagedeelte begint met een beschouwing van Pieter Kleingeld met als titel ‘Vreugde over Paulus’. ‘Wij maken Paulus soms alleen relevant als het gaat over vrouwen of seksualiteit. Dat zijn slechts de voetnoten in zijn verhaal. Lees ook eens een goed boek over Paulus. Ik gun iedereen dezelfde vreugde en interesse als ik heb bij het lezen van Paulus en zijn recente uitleggers. Ja, Paulus schrijft niet simpel. Wellicht, gelukkig maar? Ons leven is immers ook niet simpel.’

In het daarop volgende artikel bespreekt docent aan de TU Kampen, Myriam Klinker- De Klerck Hét geschenk aan de hand van het boek over ‘genade’ bij Paulus: Paul and the Gift. Het werd geschreven door Pauluskenner John M.G. Barclay. ‘Jezus Christus, zijn offer en het eeuwige leven, dit alles is hét geschenk.’

Het themagedeelte eindigt met een interview met theoloog Martinus C. de Boer. Hij is voorvechter van de apocalyptische visie op Paulus, een vooraanstaande theologische stroming. ‘Bij de apocalyptische aanpak ligt de focus niet op mijn ervaring, maar op God.’

Ter afsluiting een ontmoeting met emeritus predikant dr. Melle Oosterhuis werd in november 2019 voorzitter van de GKv-synode. Eerder zat hij de synode van Meppel voor die de kerkelijke ambten voor vrouwen openstelde. ‘Wat die synode uitsprak, wil niet zeggen dat de Bijbel met twee monden spreekt, wél dat wij de Bijbel op dit punt verschillend verstaan.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.