Menu

Synodejournaal – Wat ons drijft…


De buitenlandse zusterkerken hebben verschillende bezwaren en indringende vragen gesteld maar de grootste zorg was wel het gezag van Gods woord en hoe de bijbel gehanteerd wordt. Maar door elkaar serieus te nemen en door openheid is de vertrouwensband versterkt. De synode heeft niet kunnen toestemmen in deze bezwaren. Wat gezegd werd is ook niet waar en hebben we weerlegt, zegt voorzitter Voorberg, maar we zijn blij dat we mochten merken dat onze zusterkerken gerustgesteld zijn. Ook was de synode blij met de aanwezigheid van onze nieuwe zusterkerk Uganda; een eerste dankbare kennismaking (deze kerk kon tijdens de Buitenlanddagen geen toestemming krijgen maar dat was nu gelukt).  Eén van de vier afgevaardigden van de zusterkerk Canada, ds. Jan de Gelder uit Flamborough, liet na afloop weten dat hij niet verwacht dat de ambten worden opengesteld voor vrouwen, gezien de inhoud van de besprekingen over het rapport ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’, deze zaterdag en veel afgevaardigden die het woord kregen, gaven te kennen dat zij tegen vrouw in het ambt zijn of moeite hebben.

Vraagstuk man / vrouw in de kerk
Tweede voorzitter Klaas Wezeman had de voorzittershamer in handen en vertelde dat dit vraagstuk vrouwen maar ook de mannen raakt, soms ook emotioneel. Van hermeneutiek tot citaten uit de adviezen van de hoogleraren; de meningen zijn gegeven en de eerste inhoudelijke discussieronde is geweest. Er stonden nog een aantal op de sprekerslijst toen de vergadering werd verdaagd tot dinsdag 20 mei. Een besluit bleef uit maar wel werd men bepaald bij de woorden van de start van deze synode: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’.

Huwelijk en andere samenlevingsvormen
Ook het rapport van het deputaatschap Relatie Kerk en Overheid samen met Raad van Advies huwelijk en echtscheiding is besproken door de synode. Dit gebeurde op vrijdag en de synode heeft duidelijk uitgesproken dat het huwelijk, zoals dat in de bijbel wordt geleerd, dé relatie is waarvoor je kiest als je als man en vrouw elkaar wilt toebehoren. Het geregistreerd partnerschap lijkt veel op het huwelijk maar als mensen hiervoor kiezen worden zij gestimuleerd toch te trouwen.

De onderwerpen van vrijdag 16 mei en zaterdag 17 mei zijn in het synodejournaal weergegeven.