Menu

Week van gebed 2019

Ook voor de kinderen is er materiaal ontwikkeld in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid. Centraal staat het verhaal van Jozef. Het materiaal is bedoeld voor de basisscholen en kan ook gebruikt worden voor de kindernevendienst.

Voor de basisscholen wordt er onderscheid gemaakt tussen activiteiten voor kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, maar er zijn ook activiteiten die voor alle kinderen van de basisschool samen zijn. Er zijn verschillende werkvormen: zingen, kringgesprek, rollenspel.

Downloaden kindermateriaal via de pagina van de Week van gebed: klik hier.

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen 
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.