Menu

Werken aan herstel Filipijnen

Het Christelijk Noodhulpcluster start een gezamenlijk programma op de Filipijnen. Deze week rapporteerde een delegatie van de verschillende christelijke hulporganisaties Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA over hun bezoek aan het rampgebied. Het onderzoek toont aan dat de verwoestingen enorm zijn en dat er naast de eerste hulpverlening  zoals het verstrekken van voedsel, water en medische zorg  er nog veel hulp nodig is in de komende tijd. 

Werken aan herstel van onderdak, onderwijs en inkomen van Filipijnse slachtoffers
Het onderzoeksteam bezocht Panay, Leyte en Samar in de periode tussen 18 en 27 november  en op basis van de uitkomsten hebben de leden  besloten in vervolg op de eerste directe hulpverlening een gezamenlijk programma te starten en de krachten te bundelen. Het doel van het gezamenlijke programma is het herstellen van onderdak, onderwijs en inkomen welke verwoest zijn door  de orkaan. Het programma heeft een budget van bijna 2,5 miljoen euro dat door alle organisaties wordt bekostigd en zal meerdere jaren in beslag nemen.

Na het bezoeken van de diverse regio’s is besloten om een programma te starten in het oosten van het eiland Samar. Dit eiland  is een van de armste regio’s in de Filipijnen wat betekent dat bewoners nog harder getroffen zijn. Zij hebben weinig uitwijkmogelijkheden en in veel gevallen is ook hun bron van inkomsten verwoest. Veel bewoners verdienen hun geld in de landbouw of de visserij: oogsten, kokosnootplantages en vissersboten en netten zijn verwoest.

Het programma  wil zich richten op drie kwetsbare gemeenten in het oosten van Samar: Balangkayan, Hernani en Giporlos. Deze gemeenten zijn het verst verwijderd van Tacloban en Guiuan, en daarmee ver verwijderd van de vele hulporganisaties die daar actief zijn. Het programma is opgebouwd uit drie elementen: onderdak, onderwijs en levensonderhoud. Dit laatste kan betekenen dat mensen zaaizaad ontvangen, boten of visnetten.

Op het eiland Samar zal worden samengewerkt met de huidige lokale partners: CCT, AMG en PCMN. Tevens zal  op het eiland een klein kantoor op gezet worden om van daaruit het programma te  coördineren en contact te onderhouden met de partners, overheden  en overige belanghebbenden.  Dit kantoor zal ook zorgdragen voor monitoring, evaluatie en capaciteitsopbouw. Wij verwachten met het gezamenlijk programma meer te bereiken dan met afzonderlijke programma’s, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Ons uitgangspunt is dat we de coördinatiestructuren klein houden.

Het Christelijk Noodhulpcluster komt al geruime tijd gezamenlijk in actie bij noodsituaties, nu wordt voor het eerst ook een volledig gezamenlijk programma opgezet in het rampgebied. Hiermee wordt de samenwerking tussen de vijf organisaties geoptimaliseerd  en de kwaliteiten en contacten gebundeld ten behoeve van de slachtoffers van de tyfoon Haiyan.

Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA voeren als Christelijk Noodhulpcluster gezamenlijk actie voor de Filipijnen.  Via de speciale noodhulpsite www.noodhulpfilipijnen.nl is meer informatie te vinden over de activiteiten in de Filipijnen.