Menu

Werkgroep ‘man, vrouw, kerk’

Man vrouw kerkEen nieuwe werkgroep wil de Bijbelse onderbouwing leveren voor vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen.

De overwegend vrijgemaakt-gereformeerde werkgroep ‘man, vrouw, kerk’ bestaat uit veertien leden. Zij vraagt herziening van een vorig jaar genomen synodebesluit. Als het gaat om de vrouw in het ambt, bestrijdt de werkgroep de uitspraak dat er een verschil is in verantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De werkgroep wil de vrouw in het ambt bepleiten via een Bijbelse onderbouwing, waarbij de kern schuilt in de preek van Petrus tijdens Pinksteren. Daarin zegt hij dat ‘uw zonen en dochters zullen profeteren’.

Zij neemt afstand van de argumentatie dat Paulus’ oproep aan vrouwen om te zwijgen, cultuurbepaald was en dat daarom alle ambten opgesteld kunnen worden.

In de werkgroep zitten o.a. oud-rechter Emo Bos, prof. Maarten Verkerk, de theologes Almatine Leene, Elly Urban en Maaike Harmsen, emeritus predikant Henk Folkers en ds. Albert Balk.

Op 1 oktober 2015 lanceerde men een website met achtergrondmateriaal en Bijbelstudies, volgend jaar september verschijnt een boek waarin vragen rond man, vrouw, kerk en ambt worden beantwoord vanuit verschillende perspectieven  en er is een door de werkgroep voorbereid revisieverzoek beschikbaar.

Dit verzoek kunnen kerkenraden en ‘belanghebbenden’ (naar de nieuwe kerkorde), bijvoorbeeld vrouwen die predikant willen worden, als revisieverzoek indienen bij de volgende synode van 2017.
debora