Menu

Werkloos en de financiële gevolgen

Als iemand werkloos wordt, daalt het inkomen. Vaak ontvangt iemand dan een WW-uitkering waarvan de duur afhankelijk is van het arbeidsverleden. Heeft iemand na afloop van de WW-periode nog geen nieuwe baan? Dan kan iemand zomaar terug vallen in de bijstand. Ondertussen blijven de maandlasten gelijk of worden zelfs hoger door vermindering van de belastingteruggave. Welke gevolgen heeft dat voor een eigen huis en de hypotheek? Kan iemand in zijn eigen huis blijven wonen?

Dit zijn vragen waar je ook als diaken mee te maken kunt krijgen. Dan is het goed om te weten dat vereniging Eigen Huis een aantal zaken op een rijtje heeft gezet. Zo bieden ze de inkomensrisicoscan waarmee je kunt berekenen hoe lang de hypotheek nog kan worden betaald bij werkloosheid.

Inkomen verruimen
Daarnaast is het altijd zinvol om te kijken naar de mogelijkheden om de inkomenskant te vergroten. Mogelijk heeft iemand recht op toeslagen zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. De burgerlijke gemeente heeft daarnaast vaak potjes met geld voor speciale kosten en voorzieningen:

Soms komt iemand in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Vraag dit na bij de gemeente. En vergeet niet een eventuele voorlopige teruggave inkomstenbelasting te verlagen omdat er (tijdelijk) minder inkomen is.

Budgetteren
Zorg daarnaast voor een goed overzicht van inkomsten en uitgaven, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Daar kun je als diaken een rol in spelen. Maar deskundige gemeenteleden kunnen hierin ook ondersteunen. Ook schuldhulpmaatjes kunnen hierin van grote waarde zijn.

Meer lezen: zie Diaconaal Steunpunt
diaconieuw header