Diaconaat

Diaconaat
Het evangelie leven door dienen, delen en doen

Op dit moment verwijzen we voor blogs, artikelen en ander materiaal over diaconaat nog naar de website van het Diaconaal Steunpunt.

Diaconaat
Weer recordaantal nieuwe vrijwilligers via Present

“Ook de coronacrisis dit jaar legt eens en te meer bloot dat we in Nederland veel helpende handen en luisterende oren hebben als het er op aankomt. De grote uitdaging is vooral om ze te verbinden met de hulpvraag. Present als professionele matchmaker is nodig om deze individuen aan elkaar te koppelen zodat we blijven […]

Diaconaat
Ja voor acceptatie

Als kerken van Europa willen we een sterk statement maken voor de acceptatie van alle rassen. Wij zijn vóór het liefhebben van alle mensen en tégen elke angst voor mensen die anders zijn dan wij. Wij geloven in de waarde van elk menselijk leven. Wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen naar het beeld […]

Diaconaat Evangelisatie
ZOA groeit, maar nood groeit harder

Het afgelopen kalenderjaar hielp hulporganisatie ZOA ruim 1,4 miljoen mensen met noodhulp of een vorm van wederopbouw. Indirect hadden 3,3 miljoen mensen baat bij de hulp. Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2019 blijkt dat ZOA fors is gegroeid, zowel qua bereik als in kwaliteit en financiële middelen. “We zijn dankbaar dat we 1,4 miljoen […]

Diaconaat
Steunpunt: één missieloket voor kerken

Loketfunctie – www.missieloket.nl Het nieuwe Missieloket biedt een praktische bundeling van de kennis, ervaring en ondersteuningsmogelijkheden van vier bestaande organisaties die werken voor de GKv- en NGK-kerken: Deputaten Ondersteuning Kerken, Classes en Missionaire Projecten, Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt en mission-organisatie Verre Naasten. Via dit ene loket is het voor kerken eenvoudiger om advies over coaching, […]

Diaconaat
Belangrijke stap in samenwerking rond kerkelijke dienstverlening

Krachtenbundeling van kerkelijke dienstverlening is een belangrijke stap. De aanstaande fusie tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is een belangrijke katalysator geweest in het proces van verdergaande samenwerking. De drie organisaties herkennen bij elkaar het verlangen om de advisering en toerusting voor de kerk van morgen op adequate en efficiënte wijze […]

Diaconaat
Noodklok

Inmiddels geven 37 Nederlandse gemeenten aan dat ze daartoe ook bereid zijn. De Protestantse Kerk Nederland heeft de regering in een brief gevraagd om 500 kwetsbare kinderen naar Nederland te halen en zo gehoor te geven aan burgerlijke gemeenten die bereid zijn om deze minderjarige kinderen op te vangen. Daarnaast roept zij haar lokale kerken […]

Diaconaat Toerusting
Landelijke diaconale dag

Het is best lastig om als kerk oog te hebben voor iedereen in de gemeente. Oog voor ieders talenten en problemen. Tijdens de diaconale dag onderzoeken we welke verbindende rol je als diaken kan spelen, samen met o.a. de ouderling en predikant. André Rouvoet is de hoofdspreker van deze dag. De diaconale dag (voorheen diakenendag) […]