Man/vrouw en ambt

Man/vrouw en ambt
“Elkaar van harte dienen”: publieksvriendelijke versie met verwerkingsmateriaal

Op het scherm lezen Klik op het document om de grootte aan te passen en om te bladeren in het document. Lezen op klein scherm (smartphone of tablet)? Dan is deze versie geschikter. Downloaden De brochure bevat gespreksvragen en een aantal stellingen, en kan daardoor goed gebruikt worden bij de verdere bezinning op de openstelling […]

Man/vrouw en ambt
‘Hoe nu verder? Een principiële verkenning’

In het novembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Pieter Boonstra over welke weg kerken en predikanten die moeite houden met de man/vrouw en ambtbesluiten zouden kunnen bewandelen. Lees hier het volledige artikel.

Man/vrouw en ambt Opinie
Een ander fundament

Ds. Bart van Egmond betoogt in het oktobernummer van Nader Bekeken dat de synode door dit besluit de grondslag van het kerkverband fundamenteel heeft aangetast. Lees hier zijn artikel.

Man/vrouw en ambt Opinie
M/V en ambt: het commissierapport gewogen

In het juli/augustusnummer van het tijdschrift Nader Bekeken beoordeelt ds. Pieter Boonstra het rapport ‘Elkaar van harte dienen’ van de synodecommissie man/vrouw en ambt. Lees hier het volledige artikel. Daarnaast  schrijft ds. Henk Drost over Gods wet: vriend of vijand? Lees hier het volledige artikel.

Man/vrouw en ambt
Publicaties man/vrouw en ambt

Inhoudelijk rapport synodecommissie 2020. De synode van Goes heeft op 5 september 2020 besluiten genomen over de revisieverzoeken en antwoorden geformuleerd op vragen vanuit de kerken, naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017, zie hieronder). Dit commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’ diende als inhoudelijke grond bij die bespreking en besluitvorming. Aanbiedingsrapport […]

Man/vrouw en ambt
Handreiking bezinning man/vrouw en ambtbesluiten Meppel

De synode van Meppel (2017) besloot dat er Bijbels gezien ruimte is om vrouwen toe te laten tot de ambten. Ze benoemde deputaten om deze besluiten in de kerken en classes toe te lichten. Deputaten m/v in de kerk schreven daartoe deze handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden.