Synode

Synode
‘Ambities in balans’: deskundige ondersteuning van kerken noodzakelijk, maar geen extra budget

Plaatselijke gemeenten staan voor allerlei uitdagingen: op veel plekken leven vragen over de invulling van jeugd- en jongerenwerk, gemeente-zijn in deze tijd, omgaan met diversiteit, missionaire en diaconale taken, vormgeving van erediensten en gevolgen van krimp. Dit beeld wordt bevestigd door een kwalitatief onderzoek onder een aantal GKv- en NGK-gemeenten. De CSF vindt goede en […]

Synode
Synode en lv: doorstart in september

Het plan is om op 19 september a.s. voor het eerst weer bij elkaar te komen in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Naast bespreking van en besluitvorming rondom gezamenlijke rapporten van diverse deputaatschappen/commissies staan er dit najaar een paar stevige dossiers op de agenda. Strategie en financiën In opdracht van synode/landelijke vergadering is sinds februari jl. […]

Synode
Voorstel regio-indeling na hereniging

Het voorstel is in de eerste week van juni naar de kerkenraden gegaan. U kunt het voorstel en de bijbehorende toelichting bekijken als u op deze link klikt. Wilt u de maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv ontvangen over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken? Schrijft u zich dan […]

Synode
Generale Synode Goes – 2020

Voor al het materiaal van de synode van Goes verwijzen we naar www.lv-gs2020.nl. U vindt daar rapporten, verslagen en de voorlopige agenda.

Synode
Commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’

In opdracht van de synode van Goes (2020) heeft een commissie de bespreking en beantwoording van de bezwaren en vragen voorbereid. De bespreking van die bezwaren en vragen zal D.V. plaatsvinden op 4 en 5 september aanstaande. Download hier het commissierapport.  

Synode
Generale Synode Meppel – 2017

Acta GS Meppel 2017 Beleidsrapporten GS 2017 Jaarrapporten GS 2017 Besluitenfolder synode Meppel

Synode
Generale Synode Ede – 2014

Acta GS Ede 2014-2015 Besluiten GS Ede Beleidsrapporten GS 2014  

Synode
De GKv en de vGKN: een nadere kennismaking

Interview door Deputaten Kerkelijke Eenheid, maart 2019 In 2004 werd het kerkverband van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland gevormd. De GKv en vGKN groeien plaatselijk naar elkaar toe en ook landelijk worden er stappen tot samenwerking ondernomen. Hoog tijd dus om elkaar beter te leren kennen! Namens het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de GKv […]

Synode
Nationale Synode (mei 2019): verklaring van verbondenheid

Prof. dr. Barend Kamphuis vertelde in een eerder interview over zijn deelname aan de Stuurgroep van de Nationale Synode en over de Verklaring van verbondenheid, een idee van de Stuurgroep: “We hopen op 29 mei 2019 de herdenking van de Synode van Dordrecht te kunnen afsluiten met een Verklaring van verbondenheid tussen protestantse kerken en […]

Synode
Ode aan de synode

November 2018 Het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (DKE) heeft Barend Kamphuis en Tiemen Dijkema geïnterviewd over de Nationale Synode en de opening van de herdenking van 400 jaar synode in Dordrecht op 10 november 2018. EEN ODE AAN DE SYNODE Op zaterdag 10 november 2018 vond de start plaats van de Ode aan de Synode; de […]

Synode
‘Het gezicht van de kerken’

  Dat klinkt allemaal heel officieel, maar wat doet dit ‘gezicht’ nu concreet in de praktijk? Ds. Paul Voorberg vertelt over zijn ervaringen van 2014 tot 2017. Zelf heeft hij het ervaren als een boeiende functie. Hieronder een persoonlijk verslag van zijn hand. SYMPOSIUM OVER SOCIALE ACCEPTATIE LHTB-ERS Mijn eerste activiteit in mijn nieuwe functie […]