Toerusting

Opinie Toerusting
Gods Woord: munitiearsenaal of voedingsbron – thema Nader Bekeken december 2022

In het decembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Bart van Egmond: Kerkstrijd – goede kans dat je je als lezer van dit blad daarin verwikkeld voelt, of daarin verwikkeld bent geweest. Je hebt moeite met de koers van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Misschien ben je in discussie met je kerkenraad en heb je […]

Toerusting
Studieavond ‘Oude wijn in nieuwe zakken. De Bijbel lezen in de 21ste eeuw’

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Opinie Toerusting
De regie in de kerk – thema Nader Bekeken november 2022

In het novembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Jan Wesseling over de manier van werken van de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde: De fusie tussen GKv en NGK nadert met rasse schreden. In dat proces spelen de Regiegroep (RG) en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) een sleutelrol. Feitelijk alles loopt via […]

Toerusting
In verwachting: Advent. Thema OnderWeg december 2022

Bram Beute neemt in het themagedeelte de aftrap met zijn beschouwing. Hij laat zich hierin inspireren door de evangelist Lucas. Advent is je voorbereiden op Kerst, op de komst van Christus in deze wereld. Hoe doe je dat? Lees hier het hele artikel. Het wonder van nieuw leven dwingt je tot radicale overgave. Jannet de […]

Toerusting Verkondiging
Materiaal voor advent en Kerst 2022

Nederlands/Vlaams Bijbelgenootschap ‘Advent – de vier weken voor Kerst vanaf 27 november – valt in het donkere, koude jaargetijde. Licht en warmte zijn deze winter niet vanzelfsprekend. Daarom kreeg het adventsleesplan de titel Het wordt licht.’ Dat zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Voor kinderen is er een Bijbel Basics-project en […]

Toerusting
Groeien in geestelijk leiderschap – online training

Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. Ds. Jelle de Kok maakt dit mee. Hij traint kerkenraden hoe ze zich kunnen laten leiden door Woord en Geest en ziet ze veranderen van ‘besluitenclub’ naar geloofsgemeenschap. Ambtsdragers die veel […]

Opinie Toerusting
Wacht u voor wolven – thema Nader Bekeken oktober 2022

In het oktobernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Harry Wendt over de concept-kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. In zijn ogen biedt die wel veel ruimte voor afwijkende meningen, maar heeft ze erg weinig oog voor het weren van dwaling. Download hier het artikel. Lees hier meer over dit nummer van Nader […]

Opinie Toerusting
Populistisch cultuurchristendom – thema Nader Bekeken september 2022

In het septembernummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft Balten Pieter Hagens over rechts-conservatief denken. Download hier het artikel. Lees hier meer over dit nummer van Nader Bekeken.  

Toerusting
Voorbij woorden – zintuiglijk geloven. Thema Special OnderWeg oktober 2022

Dovenpastor Hendrik Stevens (1998) is doof geboren. Hij spreekt op het eerste gehoor als ieder ander. Toen hij drie jaar was kreeg hij zijn eerste cochleair implantaat, waarna hij heeft leren praten. Toch ontwikkelt het gesprek zich tot een ontmoeting van twee heel verschillende manieren van spreken en beleven. Doof-zijn is niet alleen medische beperking, […]

Toerusting
Waarom bidden wij niet méér?

Waarom bidden jullie niet méér? Deze indringende vraag van christenen uit andere culturen laat ons niet los. Ook de Bijbel schetst ons gelovigen en gemeenschappen bij wie het bidden centraal staat. Zowel in de smeekbede als in de lofprijzing, zowel individueel als gezamenlijk. Dat roept de vraag op die we als titel aan dit nummer […]

Toerusting
Podcastserie over de Heidelbergse Catechismus

HC – wat moet je ermee? ZWOLLE – ‘Een boek van vroeger, waar je met plezier aan terugdenkt, heb je dat?’ Dominee Simon van der Lugt wel: ‘Het is een heel oud boekje: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, en weet je: ik hou gewoon van dat boekje!’ Samen met dominee Gertjan Klapwijk blaast hij het […]

Toerusting
Groei! Nieuwe gemeenteschets Steunpunt Bijbelstudie

Groei! Met een uitroepteken erachter. Expres gezet en toch een beetje vreemd. Want groei, dat dwing je toch niet af? Je kunt nog geen grassprietje laten groeien door er flink tegen te schreeuwen?! En tegen je kind zeggen: groei!, dat levert ook niet zoveel op. Toch dat uitroepteken. Daarmee geeft ds. Henk Messelink in deze […]