Toerusting

Evangelisatie Toerusting
Corona, Connection, and the Cross – Interculturele conferentie

Nu belichaamde verbondenheid in al deze relaties sterk onder druk staat, is de vraag urgent wat het heil van Jezus Christus voor kerken en gelovigen betekent. En hoe ontvangen en beleven we dit heil dan? Een belangrijke vraag is ook: in hoeverre verschillen deze existentiële vragen per cultuur en context? En vervolgens: wat kunnen we […]

Toerusting
Webinar Groenekerken: God in de supermarkt

Spreker: Alfred Slomp – hij is bekend van ‘God in de supermarkt’ en zet mensen aan het denken over de mogelijkheden om bewust inkopen te doen. Voor meer informatie en aanmelden: www.groenekerken.nl/webinars  GroeneKerken is een project van Tearfund, Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. 

Toerusting
Webinar Groenekerken: Energie en klimaat

Spreker: Teus van Eck – hij heeft 40 jaar ervaring in de wereld van energie en milieu en werkte mee aan de toolkit van de landelijke GroeneKerken. Voor meer informatie en aanmelden: www.groenekerken.nl/webinars  GroeneKerken is een project van Tearfund, Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. 

Toerusting
Webinar Groenekerken: Beleid en aanpak

Sprekers: Johan van Dalen – hij is beleidsadviseur en weet hoe lastig het is om plannen in de praktijk te brengen. Gees Hummel – zij vertelt hoe verduurzaming in haar kerk van de grond kwam. Voor meer informatie en aanmelden: www.groenekerken.nl/webinars   GroeneKerken is een project van Tearfund, Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. 

Diaconaat Toerusting
Webinar Groenekerken: Geloof en inspiratie

Sprekers: Theanne Boer – zij werkte mee aan publicaties over groen en duurzaam leven in relatie tot Bijbel en geloof. Peter Wesstein – hij is de eerste duurzame diaken van de PKN. Voor meer informatie en aanmelden: www.groenekerken.nl/webinars   GroeneKerken is een project van Tearfund, Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. 

Evangelisatie Toerusting
Week van gebed: ‘Blijf in mijn liefde’

Alles over deze week van gebed is hier te vinden.   

Toerusting
Morele dilemma’s in bedrijfsleven en beroepspraktijk

Sprekers: Pim Boven studeerde economie in Groningen en heeft daarna in het bankwezen gewerkt. Hij is als medeoprichter verbonden aan het in Leuven (B) gevestigde Institute for Leadership and Social Ethics en is bestuurder van de Theologische Universiteit Kampen. Ad de Bruijne was predikant in Nijverdal en Rotterdam en is momenteel als hoogleraar ethiek en […]

Toerusting
Kerk 2030: slot serie gratis webinars

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee? Tussen begin december 2020 en […]

Toerusting
Kerk 2030: vervolg serie gratis webinars

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee? Tussen begin december 2020 en […]

Toerusting
Kerk 2030: vervolg serie gratis webinars

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee? Tussen begin december 2020 en […]

Toerusting
Kerk 2030: vervolg serie gratis webinars

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee? Tussen begin december 2020 en […]

Toerusting
Kerk 2030: vervolg serie gratis webinars

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee? Tussen begin december 2020 en […]