Toerusting

Toerusting
Kerk 2030: publiekspresentatie ‘Geloven doe je samen’

Wat: Publiekspresentatie van Kerk2030. Het boekje ‘Geloven doe je samen’ wordt hier gepresenteerd.​ Voor wie: voor gemeenteleden en predikanten. Om mee te kunnen doen, moet je je aanmelden: www.kerk2030.nl/publiekspresentatie Programma: 16.15 | Count down 16.30 | Start publieke presentatie – geloven doe je samen, door Roel Kuiper (Voorzitter RvB Theologische Universiteit Kampen) – praktische vertaling, door Gerbram Heek (predikant Fonteinkerk […]

Evangelisatie Toerusting Verkondiging
Lente in de kerk: livestream en webinars

Het project ‘Lente in de kerk’ is ontstaan naar aanleiding van het gelijknamige nieuwe boek van ds. René van Loon, dat vlak voor corona veel media-aandacht kreeg en al snel een tweede druk beleefde. Hierin geeft de Rotterdamse predikant een impressie van tekenen van hoop en nieuw leven in een tijd van secularisatie. Hij zocht […]

Toerusting Verkondiging
Gods nieuwe wereld

Hoezo genieten? Nu we de beperkingen van de coronamaatregelen ervaren? En sowieso… hoe kun je genieten en tot rust komen in een wereld vol verdriet, gebrokenheid en lijden? Wat kun je dan verlangen naar een wereld waarin alles nieuw, goed en mooi is! ‘Gods nieuwe wereld’ is dan ook het onderwerp van de zomerserie die […]

Toerusting
Cursus Centrum-Kerk

In Centrum-Kerk. Het evangelie midden in je stad zet Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteen. De hierop gebaseerde cursus is een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping. […]

Toerusting
Week van Gebed 2021 – #blijfinmijnliefde

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid […]

Toerusting
Dave Bookless over groene theologie

Bookless werkt als theoloog bij de christelijke natuurbeweging A Rocha. Hij raakte onder andere bekend door zijn boek Planetwise, in het Nederlands vertaald als Het groene hart van het geloof, waarin hij zijn groene theologie uiteenzet. Die theologie komt voort uit de praktijk van zijn leven. Toen Bookless kennismaakte met A Rocha, groeide zijn wens […]

Toerusting
De Nieuwe Psalmberijming is klaar

Sinds 2014 heeft een groep dichters hard gewerkt aan een nieuwe, eigentijdse berijming van het hele psalter. Oktober 2019 was de concept-berijming klaar, waarna een intensieve periode van revisie werd ingezet. Deze revisie is nu afgerond. De teksten van DNP zijn te vinden op www.denieuwepsalmberijming.nl. Van elke psalm zijn beamsheets te downloaden met muzieknotatie. Tevens […]

Toerusting
Inschrijving Dynamics of Biblical Change

Dynamics of Biblical Change biedt een fundamentele theoretische en praktische introductie tot het model van Biblical Counseling dat sinds 1968 is ontwikkeld door CCEF (Christian Counseling & Educational Foundation). Datum: oktober 2020 t/m maart 2021 Inschrijven tot: 15 september 2020 Docenten: Ellen Oosterhuis en David Powlison Info en aanmelden: pepredikanten.nl/ccef

Toerusting
The Undefended Leader – Intervisietrack

Herken je deze vragen in je werk als predikant of kerkelijk werker? Maak de keuze om de Intervisietrack The Undefended Leader te volgen. Voor wie … • (meer) plezier zoekt in leidinggeven • (meer) in interactie met gemeenteleden wil optrekken • zijn/haar vrijheid wil vergroten en (meer) vertrouwen wil krijgen als leider • (meer) rust […]

Toerusting
Verhalend preken

Een goed verhaal is een krachtig middel van verkondiging. Maar dat is niet zo makkelijk! Deze cursus helpt je om narratieve taalvormen in te zetten in je preken. Leer hoe je een goede verteller wordt en durf je hoorder te verrassen. En last but not least: In deze cursus denken we samen na over het […]

Toerusting
Barmhartig leven in crisistijd

Bonhoeffer’s leven is een illustratie van de moed die barmhartig leven vereist. Vijfenzeventig jaar geleden werd hij terechtgesteld vanwege zijn rol in het Duitse verzet tegen Adolf Hitler. Zijn bewonderenswaardige moed is bij velen bekend. Minder bekend is de belangrijke plaats van barmhartigheid in zijn denken en leven. In deze serie podcasts over barmhartig leven […]

Toerusting Verkondiging
Studiedag – Prediking: communicatief en profetisch

Beiden promoveerden recent op deze thema’s en presenteren de resultaten van hun onderzoek tijdens een studiedag voor predikanten en voorgangers. Wat hebben predikanten hieraan in de concrete praktijk van de wekelijkse Woordverkondiging? Maar ook: schuren beide aspecten van de preek niet met elkaar? Waar communicatie zich richt op een goede overdracht van de boodschap, strijkt […]