Toerusting

Toerusting
Seminar ‘Morele dilemma’s in bedrijfsleven en beroepspraktijk’

Morele dilemma’s zijn bij uitstek vragen die je confronteren met jouw levens- en wereldvisie: wie wil jij zijn, naar wat voor wereld wil jij op weg? Waardoor laat jij je – bewust of onbewust – leiden in je dagelijks werk? Wat is jouw morele kompas in je dagelijks werk? Met die vragen ga je 1 […]

Pastoraat Toerusting
Minidossier Job: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’

  Deze vragen zijn van alle tijden. Ook in Jobs bestaan brak het lijden binnen en zijn leven werd een chaos. Hij stelde waarom-vragen en kreeg verschillende antwoorden. Tot Hij, de machtige God, van Zich laat horen… In het mini-dossier JOB geven het Steunpunt Bijbelstudie, Beleefmee.nl en Opkijken.nl de ruimte aan de waarom-vragen door middel […]

Toerusting Verkondiging
Voorbij de onvrijheid – Special magazine Onderweg

  Lees meer op https://www.onderwegonline.nl/vrij. Magazine OnderWeg is een inspirerend en eigentijds magazine dat zich richt op christenen die God en de kerk liefhebben en midden in het leven staan. Het biedt beschouwingen, interviews en reportages over relevante, actuele thema’s voor christenen. Daarnaast is er aandacht voor jeugdwerk, missionair kerk-zijn en bijbelstudie. Magazine OnderWeg ontstond […]

Toerusting Verkondiging
Het is altijd, overal Pasen

Lees hier het essay van Reinier Sonneveld. Magazine OnderWeg is een inspirerend en eigentijds magazine dat zich richt op christenen die God en de kerk liefhebben en midden in het leven staan. Het biedt beschouwingen, interviews en reportages over relevante, actuele thema’s voor christenen. Daarnaast is er aandacht voor jeugdwerk, missionair kerk-zijn en bijbelstudie. Magazine […]

Toerusting
Bijbelstudiedag 2021: de kerk als contrastgemeenschap

Dit jaar is het thema: “De kerk als contrastgemeenschap in de samenleving” Eeuwenlang zijn kerken in Europa gewend geweest aan een min of meer christelijke samenleving met dito christelijke overheden. Dat leidde tot een taakverdeling tussen kerk en staat waarbij elk van deze twee een eigen opdracht in dienst van God vervulde en elkaar respecteerde. Ter […]

Toerusting
De Nieuwe Psalmberijming (DNP)

Nergens in de Bijbel komen God en mens zo dicht bij elkaar als in de psalmen. In alle tijden hebben gelovigen met de woorden van deze Joodse liederen God gezocht in gebed, aangeroepen in nood en geprezen om zijn genade. Met het doel deze liederen door te geven aan de volgende generatie is stichting ‘Dicht […]

Toerusting
Oude liturgie in een nieuw jasje

Webinar ‘Niets nieuws?’ Oude liturgie in een nieuw jasje: 17 mei 19:30-21.00 uur, via Zoom In dit webinar nemen de bandleden van The Psalm Project en Hans Schaeffer (hoogleraar Praktische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen) je mee door de onderdelen van een klassieke ordinarium-liturgie.  Waarom zijn het deze zes onderdelen Kyrie (Heer, ontferm U), […]

Diaconaat Evangelisatie Toerusting
Corona, Connection, and the Cross

Challenge to Face the Existential Questions for the Global Church Today Wat zegt het verschil in crisisbeleving over christelijk geloven in Noord, Oost, Zuid en West? De coronapandemie plaatst christenen wereldwijd voor de vraag naar de aard en de kern van hun verbondenheid. Hoe zijn we verbonden met God? Hoe zijn we verbonden met elkaar? […]

Toerusting
Webinar Groenekerken: God in de supermarkt

Spreker: Alfred Slomp – hij is bekend van ‘God in de supermarkt’ en zet mensen aan het denken over de mogelijkheden om bewust inkopen te doen. Voor meer informatie en aanmelden: www.groenekerken.nl/webinars  GroeneKerken is een project van Tearfund, Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. 

Toerusting
Kerk 2030: slot serie gratis webinars

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee? Tussen begin december 2020 en […]

Toerusting
Platform voor christenen op de werkvloer

Programma ‘Kroon op je Werk’ biedt voor ieder die dat wil via de website www.kroonopjewerk.org gratis een handleiding, video’s en een handige app. Hiermee kun je samen met anderen met een programma van acht delen aan de slag. Doet mijn werk er wel toe voor God, kan ik openlijk over mijn geloof praten, hoe kan […]