Evangelisatie

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,’ zei Jezus tegen zijn leerlingen voordat hij terugging naar zijn Vader in de hemel. Het goede nieuws dat Jezus redt, is er voor iedereen, ongeacht nationaliteit, ras, leeftijd, geslacht of cultuur: God heeft de wereld lief!

Gelovigen en kerken willen het evangelie van Gods liefde bekendmaken aan iedereen die er maar naar luisteren wil. Er zijn veel organisaties die dat werk van evangelisatie (helpen) uitvoeren. Hiernaast een selectie.