Dovenpastoraat

De kerken zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan doven en slechthorende gemeenteleden. Tot aan 2018 was het dovenpastoraat van de GKv zelfstandig met een eigen dovenpredikant voor ‘onze’ doven en slechthorende leden. Sinds begin 2018 werken de GKv in het dovenpastoraat samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland in het Interkerkelijk DovenPastoraat (IDP).

De GKv predikant ds. K.D. (Kees) Smit is afgezonderd voor het dovenpastoraat binnen het IDP. Zijn werkgebied wordt de regio Gelderland en Flevoland. Ds. Smit begint na de zomervakantie zijn werk met het leren van de Nederlandse GebarenTaal (NGT). Verder zal hij zich verdiepen in de dovencultuur. Gaandeweg zal hij zijn werkzaamheden onder de doven aanpakken. In zijn werkgebied zal hij alle doven die behoren tot de kerken die samenwerken in het IDP bearbeiden. In de andere regio’s werken andere predikanten en een pastoraal werker van het IDP.

Verder hebben de kerken via de Generale (landelijke) Synode deputaten aangesteld voor de Pastorale Zorg aan Doven en Slechthorenden. Deputaten hebben onder meer de opdracht de kerken te informeren, te stimuleren en te begeleiden aangaande de ambtelijke zorg voor doven en slechthorenden. Ook is het hun taak de dovenpredikant met raad en daad terzijde te staan en hem te begeleiden. Veel van hun werkzaamheden verrichten zij samen met de afgevaardigden van de andere kerken in het IDP.

Voor uitgebreide informatie over het IDP verwijzen we naar de website www.doofenkerk.nl. Daar staat alles over het activiteiten, over beleid, over de organisatie landelijk en regionaal en over de dovenpastores.

Contactinformatie deputaten
Wout Scherff, Ragtimedreef 18, 3845 BR Harderwijk, T (0341) 701 791 / 06-220 84 663, e-mail wscherff@solcon.nl.

Dovenpredikanten

Noord en oost Nederland
Martin Visser (CGK), (06)57423270, e-mail gebarendominee@outlook.com

Gelderland en Flevoland
Ds. Kees Smit (GKv) Havikskruid 39, 8265 ME Kampen, e-mail k.d.Smit@solcon.nl

Utrecht, Nd Holland en Zd Holland Noord en midden
Ds. Frans van Dijke (PKN), (06) 21525780, e-mail f.vandijke@pkn.nl

Zd Holland Zuid, Zeeland, Noord Brabant, Limburg
Ds. J. Kievit (PKN) (06) 29439796, e-mail j.kievit@pkn.nl

De Gelderhorst, Ede
Mevr. E. de Jong pastoraal werker (NGK), (06) 54970439, e-mail elselie.de.jong@outlook.com