Toerusting

Geloof is niet statisch, het groeit en verdiept zich als het goed is door de jaren heen. Bijbelstudie, gesprekken met anderen, gebed en ervaringen van Gods goedheid en grootheid zijn middelen die bijdragen aan die groei.

Allerlei organisaties bieden materiaal voor die geloofsopbouw en toerusting, voor alle leeftijden.

Jeugdwerkorganisaties

Hoopvol jeugdwerk
Jeugdwerk Steunpunt
Stichting JLC (Jeugdleidersconferentie, voorheen BGO Jeugdwerk)

Andere toerustingsorganisaties

Kennisplatform over Bijbel, geloven en kerk-zijn
Gereformeerde Bijbelstudiebond
Praktijkcentrum
Steunpunt Bijbelstudie

LPB media (voorheen Luisterpost|Bralectah)