Toerusting

Geloof is niet statisch, het groeit en verdiept zich als het goed is door de jaren heen. Bijbelstudie, gesprekken met anderen, gebed en ervaringen van Gods goedheid en grootheid zijn middelen die bijdragen aan die groei.

Allerlei organisaties bieden materiaal voor die geloofsopbouw en toerusting, voor alle leeftijden.

Hoopvol jeugdwerk

Kennisplatform over Bijbel, geloven en kerk-zijn
Gereformeerde Bijbelstudiebond
Praktijkcentrum
Stichting JLC (Jeugdleidersconferentie – voorheen BGO Jeugdwerk)
LPB media (voorheen Luisterpost|Bralectah)