Menu

Wij een huis, zij een huis!

Zaterdag 16 juli is het zo ver. Dan beginnen ruim 200 deelnemers aan de voet van de Galibier in de Franse Alpen aan een uitdagende fiets- , hardloop- of wandeltocht naar de top. Dit sportieve evenement van Wereldfoundation in samenwerking met Woord en Daad heeft als doel om huizen te bouwen voor kansarme gezinnen in Bangladesh.
Voor iedere 1.000 euro sponsorgeld en 600 euro co-financiering wordt via een micro-hypotheek één stormbestendige woning gerealiseerd.

Fiets of Loop voor een Huis’ zorgt ervoor dat er huizen gebouwd kunnen worden die tegen storm en overstromingen bestand zijn. Huizen met een betonnen bodem, muren en een sterk dak zullen de gezinnen droog houden. Hierdoor zijn mensen, zoals Perdosi, veilig en hoeven ze niet voor iedere storm voor hun leven te vrezen of na een overstroming hun huis opnieuw op te bouwen. Naast veiligheid draagt een huis ook bij aan verbetering van duurzame sociale en economische ontwikkeling en vergroot het respect en eigenwaarde van mensen. Het hebben van een huis heeft hiermee een enorme impact op het leven van mensen.

Het sponsorevenement ‘Fiets of Loop voor een Huis’ wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar door Wereldfoundation georganiseerd. Wereldfoundation werkt samen met Woord en Daad aan duurzame huisvesting in Bangladesh. Via een gezamenlijk partnernetwerk wordt de verstrekking van microhypotheken en het bouwen van de huizen gerealiseerd. Wereldfoundation is verantwoordelijk voor de begeleiding en logistiek rond de sponsorloop in de Franse Alpen. Iedere deelnemer aan ‘Fiets of Loop voor een Huis’ brengt minimaal € 1.000,- sponsorgeld bijeen. Dit wordt aangevuld met € 600,- co-financiering en subsidies zodat hiermee een huis gerealiseerd kan worden in Bangladesh. Kosten die gemoeid zijn met de organisatie van de sponsortocht worden door de deelnemers zelf gedragen.

Meer informatie
logo woord en daad