Menu

Wonderlijk gemaakt speciaal voor thuis

Nieuw materiaal voor gesprekken tussen ouder en kind over seksualiteit

Hoe begeleid je als christelijke ouders een kind met een beperking in zijn of haar ontwikkelende seksualiteit? Hoe weet je dat jouw kind begrijpt wat je uitlegt? Het nieuwe materiaal van Wonderlijk gemaakt speciaal voor thuis geeft ouders handvatten voor het gesprek met hun kind over seksualiteit.

Wonderlijk gemaakt speciaal voor thuis is ontworpen voor ouders. De koffer met het materiaal bevat zestig kaarten en negen pictokaarten om thuis met kinderen met een verstandelijke beperking te praten over het lichaam, over aanrakingen, over vrienden en over allerlei andere thema’s die daarmee te maken hebben.

Het praktische materiaal is speciaal ontworpen voor seksuele vorming in christelijke gezinnen en geillustreerd door Lieneke Post. De christelijke waarden en normen zijn het uitgangspunt voor het materiaal. In alles wordt benadrukt dat iedereen wonderlijk gemaakt is. Tegelijk hebben we te maken met de gebrokenheid van deze wereld, ook op het vlak van seksualiteit en relaties.

Hier is meer informatie te vinden. Het materiaal is vanwege het verkrijgen van een subsidie voor ouders tegen kostprijs van €39 beschikbaar in de webwinkel van Driestar educatief en in combinatie met een cursus voor ouders bij de betrokken belangenverenigingen Helpende Handen, Op weg met de ander en Dit Koningskind. De eerste cursussen zijn al gestart of gepland, www.driestar-educatief.nl

Bron: CIPDriestar educatief